Nouara

Artiste / groupe : Nouara
Genre : kabyle
Vrai nom : Zahia HAMIZI

Paroles : A win i rujaɣ aṭṭas / Nouara     Ajoutées par : jf-kabyle

A win i rujaɣ aṭṭas, i rujaɣ aṭṭas ugadeɣ zman ak iɣur
Aqli ḥesbeɣ iḍ d was, iḍ d was melmi ara ferzen lumur
Aṛwiḥ yezga di lweswas, aṛwiḥ yezga di lweswas
Ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur, ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur

Ma ṣebreɣ fhem iman-ik, fhem iman-ik lamaɛna ḥesbeɣ ussan
Ur tettu nekk d zwaǧ-ik, nekk d zwaǧ-ik ɛecrin di leɛmer ɛeddan

Acḥal ɛuseɣ ɣef nnif-ik, acḥal ɛuseɣ ɣef nnif-ik
Terḥa-yi lhedra n lǧiran, terḥa-yi lhedra n lǧiran

A win i rujaɣ aṭṭas, i rujaɣ aṭṭas ugadeɣ zman ak iɣur
Aqli ḥesbeɣ iḍ d was, iḍ d was melmi ara ferzen lumur
Aṛwiḥ yezga di lweswas, aṛwiḥ yezga di lweswas
Ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur, ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur

D kečč i ɛuzaɣ aṭṭas, i ɛuzaɣ aṭṭas cfu ṣber yesɛa lḥed-is
Rǧiɣ ad rzud yibbas, ad rzud yibbas barka iḍes ɣef yiwen idis

Mi nniɣ i medden ɛfiɣ-as, mi nniɣ i medden ɛfiɣ-as
Nekk ul-iw yerǧa leḥq-is, nekk ul-iw yerǧa leḥq-is

A win i rujaɣ aṭṭas, i rujaɣ aṭṭas ugadeɣ zman ak iɣur
Aqli ḥesbeɣ iḍ d was, iḍ d was melmi ara ferzen lumur
Aṛwiḥ yezga di lweswas, aṛwiḥ yezga di lweswas
Ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur, ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur

Rfiɣ i lhedṛa n wiyiḍ, i lhedṛa n wiyiḍ mi sliɣ qqaren-as d amjaḥ
Xdem leḥsab ad twaliḍ, ad twaliḍ ay agi id nniɣ d ṣṣeḥ

Mektid widak teǧǧiḍ, mektid widak teǧǧiḍ
Deg-sen tḍelbeḍ smaḥ, deg-sen tḍelbeḍ smaḥ

A win i rujaɣ aṭṭas, i rujaɣ aṭṭas ugadeɣ zman ak iɣur
Aqli ḥesbeɣ iḍ d was, iḍ d was melmi ara ferzen lumur
Aṛwiḥ yezga di lweswas, aṛwiḥ yezga di lweswas
Ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur, ṣebreɣ qerḥen-iyi lehdur


Espace commentaires... ajouter le votre