Oulahlou

Artiste / groupe : Oulahlou
Genre : kabyle

Paroles : Azul al Paris / Oulahlou     Ajoutées par : tilleli92

Tewweḍ-iyi-d tabṛatt
Tabṛatt testenya
M-itt ldiɣ ɣṛiɣ-tt
Ur umineɣ-ara

A ddin uqabac

Nnand elweɛd-ik
Lexmis ɣer Ḥidra
Awi-d lekwaɣeḍ-ik
Teffeɣ-ag-d el VISA

A ddin uqabac

Yezha ufrux-iw
Ass-a d tamaɣṛa
Yemmut cceṛ-iw
Ad nesreɣ di tmurt a

Azul al Paris
Azul al Paris
GoodBye l’Algérie

Rekbeɣ di leɣyum
Cuddeɣ taggust-iw
Mi teqɛed iman-is
Icelxed ul-iw

A ddin uqabac

Tedleq ifriwen-is
Mi tɛella deg genni
Yemma Guraya
Tbaned am izi

A ddin uqabac

Ur ḥtameɣ ara
Mi nfuk imensi
Nnand mṛeḥba
Aqli-k di Orly

Azul al Paris
Azul al Paris
GoodBye l’Algérie

M-id neffeɣ sebɛeɣ
Kfan ibeɛɛac
Iberdan ceɛlen mači d Elḥeṛṛac

A ddin uqabac

Leqhawi ččuṛen
Arrac tiḥdayin
M-ara skeɛkiɛent
Sekkfent tibyirin

A ddin uqabac

Ttuɣ iman-iw
Anida ar-ad-nseɣ
Sumteɣ afus-iw
Qimeɣ ttcewwiqeɣ

Azul al Paris
Azul al Paris
GoodBye l’Algérie

Tejbad Vanessa
Tewwi-iyi s axxam
Tessersed nečča
Leḥseɣ iḍudan

A ddin uqabac

Yeḥma lḥal nefɣed
Ɣef iri n la seine
Neqqim netturar
Ar daxel n waman

A ddin uqabac

M-id ukiɣ ttruɣ
Nedheɣ a Yemma
Ziɣen ttarguɣ
Nsiɣ i lehwa

Azul al Paris
Azul al Paris
GoodBye l’Algérie

Seg ass nni ar ass-a
Ɛceṛ snin ɛeddan
Di lxedma en noir
Lekwaɣeḍ-iw ṛɣan

A ddin uqabac

Tameɣṛa n wletma
Ur s cḍiḥeɣ ara
Timḍelt n yemma
Ur s ḥḍireɣ ara

A ddin uqabac

Neqqim nebwa
Fransa m leɣṛuṛ
Ad nuɣal neṛɣa
Elzzayer teqquṛ

Azul al Paris
Azul al Paris
GoodBye l’Algérie


Espace commentaires... ajouter le votre