Oulahlou

Artiste / groupe : Oulahlou
Genre : kabyle

Paroles : Tafsut taberkant / Oulahlou     Ajoutées par : tinna

Oulahlou & Ferhat imazighen imoula

Amek ara nettu
Asmi i t-id-newwi s ṭunubilat
Lsant ajeğğig
Rnant laεlamat

S axxam mi d-nejba
Meğğdent lxalat
Ttrun yergazen am llufanat
Tafsut tazegzawt
Lall n telɣatin
Netthegi lfuruḥ
Akk d tmeɣriwin
Teqqel-aɣ d taberkant
Ggugment teɣratin
Deg wemkan n teslatin
Newwi-d lmiyytin

Mi nteddu ad t-nemṭel
Ur nufi ara abrid
Guğǧen-d akk laεrac
D timṭelt n ccahid
Remmgen iberdan
Ččuren izenqan
Tullas deg ṭṭiqan
Muddent-aɣ-d aman

Di ddqiqa n tsusmi
Neẓẓul s uɣurru
Iṭṭij deg igenni
Yegguma ad yeddu
Mi t-nger s akal
Yemma-s teslalew
Nerfed deg ifassen
Nerεed-d am waḍu

Ulac ulac, ulas Ssmaḥ ulac
Ulac ulac, ulas Ssmaḥ ulac

Amek ara nettu widak i teṛẓam
D wid i tḍeggrem s assif n lḥeṛṛac
D wid i teεdmem d wid i tεeyybem
D wid i tɣeḍrem ɣer waεrur s rrṣaṣ
Amek ara nettu arrac tesgujlem
D tullas yeğğlen d taswin i tgezmem
Assen mi d-nsuɣ : Tilelli, Tilelli

Ulac ulac, ulac Ssmaḥ ulac

Amek ara nettu widak i yeɣlin
Mi rẓan asalu mi cebbṭen tikkin
Ad tfakk deεwessu d lbaṭel ɣef tudrin
Ad yeɣli uzaglu d leḥkem n telkin
Amek ara nettu win i ɣ-d-yestenyan
S εecra iḍudan s yidammen-is yeḥman
Assen mi yeɣli Tilelli, Tilelli

Ulac ulac, ulac Ssmaḥ ulac

Amek ara d-ttuɣ widak i s-yeqqaren
Lebεid zznuzuɣ widak yemmuten
Lebεid zznuzuɣ widak yemmuten
Cekreɣ-d lewennas refdeɣ-t d asawen
Ma yezleg surf-as, ɣef wacu i tuggadem

Ddiɣ s uḍar-iw ɣer yimi n yizem
Neğεeɣ s ufus-iw tussna n warẓaẓen
Jerraɣ -d ussan-iw tura ttwaḥsaben
Bniɣ ɣef lmut-iw nekk i yextaren

Isem-iw ad t-nfuɣ udem-iw ad t-azuɣ
Amer d ad ḥsuɣ ɣef wayagi cennuɣ
Γef aya Γef i ttsuɣuɣ Tilelli, Tilelli

Ulac ulac, ulac Ssmaḥ ulac

Iṭṭij n tidet icerq-d
Mačči d ayen ara teffrem
Asif n tdukli iḥmel-d
Mačči d ayen i wumi tzemrem
Aẓar n tjaddit yeğhed
Mačči d ayen ara tqelεem
Ur nuggad iḍan-nwen
Ur nuggad leḥbus-nwen
Ur nuggad rrṣaṣ-nwen

Mazal! Mazal ad nezdi lqeddd
Mazal! Mazal agdud-nneɣ ibedd
Mazal! Aẓar n tjaddit yeğhed
Mazal! “Renfort”-nneɣ yettaweḍ-d
Ur nuggad iḍan-nwen
Ur nuggad leḥbus-nwen
Ur nuggad “Les chars”-nwen

Mazal! Mazal agdud-nneɣ ibedd
Mazal! Mazal ad nezdi lqeddd
Mazal! Aẓar n tjaddit yeğhed
Mazal! “Renfort”-nneɣ yettaweḍ-d
Ur nuggad iḍan-nwen
Ur nuggad leḥbus-nwen
Ur nuggad “Les chars”-nwen

Ad d-ttnernint tefsuyin
Lğil ad tent-ittmuddu i lğil
Si tmanyin alma d alfin
Amennuɣ-nneɣ yettkemil

Mazal ! Tikli-nneɣ ur tt-iḥebbes ḥedd
Mazal ! Awal-nneɣ dima ibedd
Mazal ! Γef izerfan-nneɣ nebges-d
Mazal ! Γef tlelli nettnekkar-d
Ur nuggad iḍan-nwen
Ur nuggad leḥbus-nwen
Ur nuggad qessam-nwen

Mazal ! ad d-ttnernint tefsuyin
Mazal ! Lğil ad tent-ittmuddu i lğil
Mazal ! Si tmanyin alma d alfin
Mazal ! Amennuɣ-nneɣ yettkemmil
Ur nuggad iḍan-nwen
Ur nuggad leḥbus-nwen
Ur nuggad rrṣaṣ-nwen

Mazal! Mazal ad nezdi lqeddd
Mazal! Mazal agdud-nneɣ ibedd
Mazal! Aẓar n tjaddit yeğhed
Mazal! “Renfort”-nneɣ yettaweḍ-d
Mazal! Anza n Lwennas yeɣɣar-d
Mazal! L’autonomie teggar-d!
Mazal!
Mazal!


Espace commentaires... ajouter le votre