Si Moh

Artiste / groupe : Si Moh
Genre : kabyle
Vrai nom : Mohamed AHMANE
Naissance le : 13/05/1959

Paroles : Ili-k / Si Moh     Ajoutées par : mohouvouj

Ili-k d aderɣal
Ma truḥeḍ ad twaliḍ
Ili-k d agugam
Ma truḥeḍ ad d-tiniḍ
Ili-k d amusnaw
Ttissin mi ad ak-nini
Ili-k d amsefraw
Ur neẓri ur nelli

Tasusmi telha
Tettaɣ-d lehna
Γas tesɛa iɣeblan
Targit yakk tella
Γas deg-s ur nufi ara
Leḥsab n wussan

Winnaten d amdan
Mačči am yimdanen
Γas tikwal yella
Deg yir iberdan
Winnaten d amdan
Seg widen isegmen
Γas tikwal yezga
Deg wayen i t-yexḍan

Iḥemmel asedhu
Yeznuzuy aḍu
Ḥemmlen-t akk medden
Wi bɣan ad yelhu
Neɣ yebɣa ad yettu
Ad yesɛu idrimen

Xḍu-k i unadi
Yak nutni ttafen-d
Tixxer i usteqsi
D Qeddur neɣ d Mḥend
Ad k-nhuɣ ɛreḍ
Uɣal am nutni
Ul-ik ma yeqqed
Tuqqda-s ad tɛeddi
Ttu tirrugza-k
Lǧib ad yeččar
Ad ak-lhun wussan
Ad ak-lhun balak
Di teɣzi n leɛmer
Γef wakken i d-ḥkan

Ssber-iw yenfel
Yeɛya atan yuyes
Ma leɛqel-iw d uzzal
Yefsi, la itekkes
Tezdeg deg wawal
Tezdeg tettames
Kečč d axiḍ acḥal
Nekni d aseɣres
Lbaṭṭel yuli
Yewweḍ s igenni
Nettwali akk deg-s
D abruri ad d-yeɣli
Γef lḥeqq ma ad d-yaki
Ma d tura yeṭṭes

Espace commentaires... ajouter le votre