Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : A Ḥmed / Slimane Azem     Ajoutées par : tilleli92

Ya w-yak a-ḥmed
T-ṣeṛwaḍ iyi lemṛaṛ
Ak tt-weṣṣiɣ a ḥmed
Tuɣaleḍ-iyi am mrar
M-id ak lliɣ att-beddeḍ
M-id ak xḍiɣ att-nḍeḍḍ
Ya w-yak a ḥmed

M-id ak lliɣ att-beddeḍ
M-id ak xḍiɣ att-nḍeḍḍ
Ya w-yak a ḥmed

Si zik ila kett weṣṣiɣ
Segmi teliḍ d-ameẓyan
Acḥal llumṛ ik-mliɣ
Aken-aɣ yak ibardan
T-ttuḍ lehduṛ ik-nniɣ
Iten-i fehmen d-lğiran
Ya w-yak a-ḥmed

T-ttuḍ lehduṛ ik-nniɣ
Iten-i fehmen d-lğiran
Ya w-yak a-ḥmed

Ttweṣiɣ-k qaṛṛeɣ-ak ẓwaṛ
Lukan teḥsabḍ l-qimma
Γileɣ att ṣsɛḍ kra lefkaṛ
Niḍḍam akk d-lxwedma
Kečč t-ṭafaṛ-eḍ leqwmeṛ
Ccṛab dexxan d-ccema
Ya w-yak a-ḥmed

Kečč t-ṭafaṛ-eḍ leqwmeṛ
Ccṛab dexxan d-ccema
Ya w-yak a-ḥmed

Am win i-zeraɛn aclim
Heddar i-teddem w-aɣḍḍu
Att weṣṣiɣ hdaṛ neɣ qqim
Kif a cetwa ay a-nebdu
Amer att sɛuḍ aḥkim
Yella ṛebb-ak id yehdu
Ya w-yak a ḥmed

Amer att sɛuḍ aḥkim
Yella ṛebb-ak id yehdu
Ya w-yak a ḥmed

Ṛṛebbaɣ-k id armi meqqṛeḍ
Ma tura xedm ṛay-ik
Ma yehda-k ṛebbi t- ṣsegmeḍ
Ad tecbuḍ tizyiwin-ik
Ma d-yir brid it ḍefṛeḍ
Ak-i semllil d-lfaɛl-ik
Ya w-yak a ḥmed

Espace commentaires... ajouter le votre