Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : Lḥut / Slimane Azem     Ajoutées par : tinna

Cfiɣ yibbwas di lexrif
Walaɣ kra gemdanen
Msetbaɛen rrif rrif
Iɣunam deg fassen nsen
Ɣilleɣ ttektilin asif
Ziɣ d lḥut i ttseggiḍen

La sseḥsabeɣ di lmux-iw
Ufiɣ kul ci deg-s ixleḍ
Sliɣ i ṣṣut deg meẓẓuɣen-iw
Awal iğawbe-d wayeḍ
Yennay-as yiwen uḥitiw
I twekka ansi d-truḥeḍ

Tawekka la tettergigi
Di lmut-is la tettṛağu
Tennay-as ṛuḥ beɛɛed-iyi
Nekkini deg-i daɛwessu
Ma yella teččiḍ-iyi
Ula d kečč ad-ak-terṣu

Yenna-yas nekk ad a-kem ččeɣ
Ad tsafreḍ mebɣir aɛwin
Nekni akka di lḥuma nneɣ
Nettɛic s lqedra n weḥnin
Kul ass lmektub-nneɣ
D aman it-id-yettawin

Tenna-yas ma tḥesseḍ-iyi-d
Ak-neṣḥeɣ m-ad-i-tamneḍ
Nekkkini ceyyeɛen-iyi-d
Yessi ara tettwiṭfeḍ
Di tṣennart cudden-iyi-d
M-iyi teččiḍ ad temmeččeḍ

Aḥitiw yezzi iḍewwer
Icumm la tettraḥ lmut
Yetḥeyyer yebɣ ad iẓer
Ma ifukk di ddunit lqut
Laṛẓaq yak yellan di lber
Amek alamma glan s lḥut

Tğaweb-it-id twekka
Tenna-yas fukken lehduṛ
Di ddunit si zik akka
Siwa tiḥila d ẓẓur
Am ass-a am uzekka
D bunadem i d bu-leɣrur

D tamacahutt d lmeɛna
Ɣef twekka akked lḥut
D acu i d ssebba n lmeḥna
Tekka-d si mmi-s n tmeṭṭut
S tḥila akked ṣṣenɛa
Yettawi yid-s lmut

Cfiɣ yibbwas di lexrif
Walaɣ kra n imdanen
Msetbaɛen rrif rrif
Iɣunam deg fassen nsen
Ɣilleɣ ttektilin asif
Ziɣ d lḥut i ttseggiḍen

Espace commentaires... ajouter le votre