Sofiane

Artiste / groupe : Sofiane
Genre : kabyle

Paroles : Ceḍhaɣ tuksa lexṛif / Sofiane     Ajoutées par : ronaldo

Ceḍhaɣ tuksa lexṛif ḍ w aman isemaḍen
Ameksa Rif n Wasif tajwaqt ger ifassen
Ceḍhaɣ ad-waliɣ lehbab wiḍ ukuḍ s-urebaɣ
Ceḍhaɣ ad-waliɣ taddart ḍ-uxm anda ilul-aɣ

Ussan sɛedin felli ugaḍaɣ atexḍaɛ lmut
Aḍemtaɣ u-swaliɣ ezzin yecban taskurt
Asmi nella mezziyit akkenni kan i-dukul
tura muqrit ḍaayn m-bɛiḍ insmuq-ul

Tura uɣaleɣ ḍ-amɣar uḍem-iw kerzen tes lemhan
Ḍ-lwaldin i- ceḍhaɣ achal feel i ɛetben
Anwa isalan i ucewwiq u-ameksa ma isɣeni
Am ass-a ad-icbɣ tamurt iḍamen -iw ḍina itnej iɣ

Espace commentaires... ajouter le votre