Takfarinas

Artiste / groupe : Takfarinas
Genre : kabyle
Vrai nom : Ahcen ZERMANI
E-mail : postmaster@takfarinas-yal.com

Paroles : A ddunit / Takfarinas     Ajoutées par : mohouvouj

Acḥal tecbaḥḍ a ddunit
Ṣebḥan ṛebbi ikem ixelqen
Acḥal tewsaɛḍ a ddunit
A teččuṛeḍ d igarrujen
Acḥal taɣmeqḍ a ddunit
Wid im iḥesben ɣelṭen
Acḥal taɛǧelḍ a ddunit
Ulac win ikem iqeḍɛen

Mxallafen imusnawen
Kulwa amek ikem id yecṛaḥ
Leqrun la ttemsetbaɛen
Yal zman yaɛmer yecbaḥ
Hat wa iluled, wa yemmut
Hat wa yaḥzen, wa yefṛaḥ
Hat wa yekkat , wa yettwat
Wa yezleḍ , wayeḍ yarbaḥ
Wa yettnadi ur yettaf
Wayeḍ ur yecqi kullec at yaf

Aḥṣu d ṛebbi ik d-ifkan
A win fi zaden larzaq
Ḥader aččeḍ tidi imaɣban
Ɣurek ad tilid d lḥamaq
Aken ibɣu yettɣewwel wemdan
Ad tafeḍ yarnat bab n lḥaq
Wi ttnawalen deg ayen ilhan
Lxir fellas ad yenṭaq
Asmi ara yars di lmizan
Zdat lqedṛa uxellaq

Dunnit-agi d lfani
Aḥlil n win id tyumnen
N leḥḥu ur iban sani
Lewqat ur smaɛriqen
Ttaǧan-d later di ctawi
I leǧyal d ittekkaren
Tudert n ddunit d tagi
D-acu ara ɣ-inefɛen
D ṣṣwab d aṛzana n tikli
D laḥlal d tidett ay imdanen


Espace commentaires... ajouter le votre