Taleb Rabah

Artiste / groupe : Taleb Rabah
Genre : kabyle

Paroles : Ad yilli ṛṛebbi d-mmi / Taleb Rabah     Ajoutées par : tilleli92

Ad tilli ṛebbi d-mi
Ye-tteklen felli
Isɛa-yi nekk d-bab-as
Tfenyin-a d-iɣimi
Ṣṣehṛ liyali
Nett-a yeğɛel xedmeɣ fell-as

Di ttbarne ṣbaḥ tameddit
Ṛwiɣ t-iɣimi-t
Lpukkeṛ d-ddiminu
Rriɣtt i-lwaɛd n-tisit
Hedxṛeɣ Taṛṛumit
Tɛeṛqi-yi lluɣa innu
Ziɣ tɣuṛ-iyi ddunit
Ḥedṛaɣ di twaɣit
Ğğiɣ mmi ɛzizen yet-rru

Ad tilli ṛebbi d-mi
Ye-tteklen felli
Isɛa-yi nekk d-bab-as
Tfenyin-a d-iɣimi
Ṣṣehṛ liyali
Nett-a yeğɛel xedmeɣ fell-as

M—id kecmaɣ d-ggḍḍ s-axxam
Uffiɣ-ed d-ṭlam
Tamɣaṛt iẓṛi-sisti
Tefka-d tabṛatt n l-ḥekkam
T-stenya s-leqlam
Lkra l-gaz d trisiti
Fkan-iyid sebɛ-yam
Xeleṣ-ed w-salam
Nneɣ feɣ deg la siti

Ad tilli ṛebbi d-mi
Ye-tteklen felli
Isɛa-yi nekk d-bab-as
Tfenyin-a d-iɣimi
Ṣṣehṛ liyali
Nett-a yeğɛel xedmeɣ fell-as

Ṛuḥ-eɣ ad xedm-eɣ yi bb-ass
Qleɣ d-aɛesas
D tebdad-eɣd ɣef tebburt
Walaɣ lala-s n-tulas
Tcudd l-ḥeṭṭa-s
Neɣ akken siwṭṭa n-temzurt
Yebb-iyi lḥub n-ṣifa-s
Γeṛqqeɣ di lğeṛṛa-s
Ayen akken i-ɛeddan n-ttut

Ad tilli ṛebbi d-mi
Ye-tteklen felli
Isɛa-yi nekk d-bab-as
Tfenyin-a d-iɣimi
Ṣṣehṛ lyali
Nett-a yeğɛel xedmeɣ fell-as.

Espace commentaires... ajouter le votre