Taninna

Artiste / groupe : Taninna
Genre : kabyle

Paroles : Aḥuddu aḥunnu / Taninna     Ajoutées par : mohouvouj

A nnesma n waḍu
tiziri unebdu
ḥerbet f tarwa-inu
zzin tninna d ufalku
Ay at umalu
sseleḥ tmurt inu
aḥuddu aḥunnu
iɛemmar wexxam inu

A mimmi amenzu
a win aɛzizen fell-i
D kečč i d memmu
sis i ttekleɣ tikli
yeǧǧuǧǧeg wudem-inu
terniḍ-d sser i temẓi-w
ma d tinniḍ a maman
ḥemmleɣ kemm nig igenni

A yelli a ḥebbu
d kemm i d lall igenni
iberdan n wul-inu
yessem i reqmen d tirni
I ferḥeɣ kemm inu
deg-m i ttwaliɣ d temẓi-w
yergagi wul-inu
acmumeḥ-im yeksuli-yi

A mimmi a yelli
d tayri nwen i d afud iw
ulac deg-i tagdi
ternam lhiba i yisem-iw
fellawen zmerɣ i kulci
ad deggreɣ lebḥer akkin
ad zegreɣ ssḥari
ad cergeɣ yal d igenni

Espace commentaires... ajouter le votre