Taninna

Artiste / groupe : Taninna
Genre : kabyle

Paroles : Xettint teftilin / Taninna     Ajoutées par : mohouvouj

Xettint teftilin deg berdan n Pari
D iṭṭij i d-yekkren yusa-d a ɣ-d-issaki
Yuli wass dayen ekker ay aqbayli
D_tawenza yekteb fellak laεtab d ucarew n tidi

Aεeqqa nyired azal-is d dduru
Ifer n ṭṭejra iḥekkm-aɣ d aqerru
Ssbeḥ zik d_tanekra xas nebɣa a nestaεfu
Acku yerḥ-aɣ uṣurdi yurz-aɣ yug’a ɣ-ibru

Acḥal s-iqqaren ssaḥa deg sen
Di lPari εacen rrbeḥ izad fell-asen
I_yettuɣaḍen siwa win i_yettewten
D aḥebbaṛ am zal am yiḍ i wedrum i d-neǧǧa ar deffir

Anwa ara s-yinin di ccetwa nedda ḥafi
Yal ass iεeddan I wnebdu la nettheggi
Taɣeggat agus ttuḥemzen d_tirni
Yegwra-d deg wawal : aṣurdi di lqaεa i d-yettemɣi

Aḥlil a ṛebbi ma d ddunit tagi
I_tettuɣaḍeḍ ayen a gma ay aqbayli
D imawlan tεagceḍ terniḍ adrum irkelli
Ur das-tḥebreḍ i temẓi-k ur das-teddiḍ di lebɣi

Espace commentaires... ajouter le votre