Yasmina

Artiste / groupe : Yasmina
Genre : kabyle

Paroles : Iruḥ wayen ḥesbeɣ inu / Yasmina     Ajoutées par : FERILUS

Iruḥ wayen ḥesbeɣ inu
Yeɛdem temẓi-inu
Yeǧǧa-yi-d deg yir ḥala
Leḥsan i as-xedmeɣ, yettu
Yesseḥder-d beṭṭu
Iẓri-w yettazzal d tala
Ur yuggad si deɛwessu
Ur iḥezzeb i taggara

Anwi as-yennan ad nemfaraq
Seg lemḥibba i aɣ-d-yezdin
Lwerḍ-nni neẓẓa yeḥreq
Xerben-aɣ lumur di sin

Ḍebɛeɣ lemḥibba-w fell-ak
ẓẓiɣ-tt d ttejra temɣi
iferrawen-is d lheḍra-k
fell-i ttarran tili
lfakya-s tecba ssifa-k
ma ččiɣ deg-s ffad yekkes-yi
ma d kečč tebniḍ-tt ɣef uzekka-k
Taggara tbedleḍ fell-i

Anwi as-yennan ad nemfaraq
Seg lemḥibba i aɣ-d-yezdin
Lwerḍ-nni neẓẓa yeḥreq
Xerben-aɣ lumur di sin

Ɣas akka tbeddleḍ fell-i
Nekk mazal ssarameɣ
Ɣas akka teǧǧiḍ-iyi
Tayri-k deg yidammen-iw tezdeɣ
Ttrajuɣ ad d-zziḍ ɣur-i
ad yi-tsemḥeḍ, ad ak-samḥeɣ
ad nɛiwed swadda i kulci
d tidet, ad tt-nerr gar-aneɣ
Anwi as-yennan ad nemfaraq
Seg lemḥibba i aɣ-d-yezdin
Lwerḍ-nni neẓẓa yeḥreq
Xerben-aɣ lumur di sin

Ayɣer mazal-ik ayɣer
Ul-ik yeqqur am uẓru
Nekk ɣileɣ ad yi-tgeḍ leqrar
Ad nkemmel ddunit s zzhu
Ziɣen tebɣiḍ-iyi i leqher
S allen-iw teddmeḍ asafu
Mmekti-d weḥd-k steɣfer
ɣef lḥub tenɣiḍ wissen ma ad ak-yeɛfu

Anwi as-yennan ad nemfaraq
Seg lemḥibba i aɣ-d-yezdin
Lwerḍ-nni neẓẓa yeḥreq
Xerben-aɣ lumur di sin


Espace commentaires... ajouter le votre
FERILUS : 18-06-2013
telha tira-s, d ta i tamaziɣt, d ta d tira tumrist, mačči am tigaḍ ...