Yiwen Akkeny

Artiste / groupe : Yiwen Akkeny
Genre : kabyle
Vrai nom : Brahim KECHAD

Paroles : Akka i nekkni / Yiwen Akkeny     Ajoutées par : tinna

Imeslayen-im akk ṣedḍen
Deg-sen mi mmɣeɣ frurin
Tura laqen-iyi ijdiden
Ad izmiren ad kem-id-innin
D aḥulfu ara ten-id-yawin
Si lqaεa n wayen akk ttuɣ
Si lqel n laεmer yettεeddin
D win uzekka i ɣer tedduɣ

D aḥulfu ara ten-id-yawin
Si lqaεa n wayen akk ttuɣ
Si lqel n laεmer yettεeddin
D win uzekka i ɣer tedduɣ

Dagi ziɣ daya i nuklal
Tasusmi ur-ɣ-d-tṣaḥ ara
Xuḍi tecfiḍ nenna-d awal
Ḥesben-aɣ d imeslab merra
Dagi daya i ɣ-d-iṣaḥen
Imi i d-nenna akka i d nekkni
Imi nmuqel iṭij s allen
Nnan kunwi txuṣṣem awali

Dagi daya i ɣ-d-iṣaḥen
Imi i d-nenna akka i d nekkni
Imi nmuqel iṭij s allen
Nnan kunwi txuṣṣem awali

Teẓriḍ tikwal qqareɣ-as d kemm
Umi ad sawaleɣ ddunit
Seg waken iwεer ad ffɣeɣ seg-m
Γas d awal ttergigiɣ

Meεna umneɣ ẓriɣ akin
Ulac d acu ad ɣ-d-snulfun
Aṭas daɣen umi ad neqqim
Tagnit nnig lkanun


Espace commentaires... ajouter le votre