Youcef Abdjaoui

Artiste / groupe : Youcef Abdjaoui
Genre : kabyle

Paroles : Aḥlil / Youcef Abdjaoui     Ajoutées par : mohand15650

YOUCEF ABDJAOUI | Aḥlil

Aḥlil ma n tebeɛ-iţ akka
Selek-iţ a Ṛebbi selek-iţ
Deg'uzal naɛya di lxedma
Deg'iḍ s sekran newet- iţ
A yemma yemma

Aḥlil ma n tebeɛ-iţ akka
selek-iţ a Ṛebbi selek-iţ
Sseḥa truḥ, lǧib yexxla
Tamurt-nneɣ nectaq-iţ
A yemma d mmi-m

Lɛic n ɛac d amessas
Ur nelli labbas
Ur neqim di tmurt-neɣ

Nenfa-d amzun d imeḥbas
Ur nebni fellas
Bessif iḥekem-iţ fellaɣ

Nesber Ṛebbi d aɛessas
Aɣ-d-izer yiwen wass
Ar nuɣal s axxam-nneɣ

REFRAIN

Tamɛict bweɣrib meskin
ixxedem nneɣ iqim
Arbeḥ ur-d-iban fellas

Yeǧǧa Muḥend, Lḥusin
Yesɛa-t ur t-issin
Ulla d udem-is iɛereq-as

Ma yezra-t ceher neɣ ssin
Ad yekkes ţţexmim
Di lɣwerba ad yarn'assegwas

REFRAIN

Ya Ṛebbi ɣerek an-ḥekku
An-ţţarru an-arnu
Mačči akka inenwa ad-ass

Lhem yugi ad-yekfu
I ṭṭellam n teddu
Ur nezri acu id sebba-s

Iɛereq-aɣ ulla d-zhu
Nezweǧ n berru
Axxam ihud-as lssas.


Espace commentaires... ajouter le votre