Yufitren

Artiste / groupe : Yufitren
Genre : kabyle

Paroles : Iṛuḥ-ed Mmi / Yufitren     Ajoutées par : mohouvouj

Mi-d lliɣ ṭṭaq ṣṣbaḥ
Tḍall-ed tafat fell-i
Walaɣ ddunit tecbeḥ
Iban-ed d ass lεalli
Walaɣ amdan ar webrid
Ar wuxxam ad yettazal
Ar ɣuṛi ad yessikid
Yebda ay id yessawal…

Uɣaleɣ-d uɣaleɣ-d
Uɣaleɣ-d a yemma ass-a

Uɣaleɣ-d uɣaleɣ-d
Uɣaleɣ-d si tmurt n elɣerba

Ar tewwurt i temmugreɣ
Geraɣt-id ger ifassen-iw
Ar tassa-w it id zemḍaɣ
Faṛḥeɣ yeǧǧuǧeg wul-iw
S imeṭṭawen s ɣaṛteɣ
Ata yerzad lfaṛḥ-iw
Mmi εzizen cedhaɣ
Farḥeɣ mi-t walant wallen-iw

Iruḥ-ed iruḥ-ed
Iruḥ-ed mmi ass-a

Iruḥ-ed iruḥ-ed
Iruḥ-ed mmi deg elɣerba

Aṭas ay aṛǧiɣ ass-a
Sarameɣ qaṛeɣ-as ad yass
Xas ma ẓaṛṛeɣt di tirga
Tasa-w i tebɣa ttafekka-s
Acaḥal ig cbaḥ wass-a
Yal wa yettu lahlak-is
S udemawen tezzi-d taḍṣa
Temlal tassa d warraw-is

Iruḥ-ed iruḥ-ed
Iruḥ-ed mmi n tassa

Yuɣel-ed Yuɣel-ed
Yuɣel-ed mmi deg Fransa

Espace commentaires... ajouter le votre