Zedek Mouloud

Artiste / groupe : Zedek Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : A tayri / Zedek Mouloud     Ajoutées par : mohouvouj

(A tayri version 2012)

Am ugeṭṭum deg yijdi
D awezɣi ad yemɣi
Xas bedden-as wid it-yeswan
Kra yerregregn ur yeswi
Σeddan d aεeddi
Ur yeswa ara xas εeddan
Akken ay teḍṛa yid-i
Xas fad yenɣa-yi
Ulansi εeddan waman

D tayri-m id yir tayri
Tehdef-ed deg yir lawan
D acu ara am egeɣ a tayri
Ma yella yeǧǧa-tt lawan
Tameɣrust n yir agḍi
Wanabi d nekk ak idem id d-teyeẓẓan
A tayri
Tameɣrust n yir agḍi
Wanabi d nekk ak idem id d-teyeẓẓan

Nenfel di targa ay nerki
Mi nerki neɣli
Neɣli nger deg yiḥemmalen
Tečča-yaɣ temda n tayri
Sked wur tečči
Ula seg wid yetfeṛsen
Anef εad nekk d kemmini
Mi kfant leḥmali ad fsin ideflawen

D tayri-m i d yir tayri
Mačči akken id d-tetebɣi-ḍ akken
D acu ara am egeɣ a tayri
Wa d nekk day bɣiɣ akken
Yewwi wasif win yewwi
Win yewwi ad yeṭṭef ula deg yisennanen
A tayri
Yewwi wasif win yewwi
A yeṭṭef ula deg yisennanen

Asirem nni n yiḍelli
Ma igzem ass-agi
Wer asirem iẓḍa-d i yimal
Igarra wakud d asmekti
Yuɣal d amekdi
Am anza id yessawal
Ma telliḍ-as di lewhi
Tanilla ayen ihi
Anelkam-is d amcebbal

D tayri-m id yir tayri
D tugi yakk id am tuɣal
D acu ara am egeɣ a tayri
Ma akken nni akk id aɣ-tuɣal
Ḍeqqer tiṭ-im i yigli
S tmuɣli
Wali iy bubb umaḍal
A tayri
Ḍeqqer tiṭ-im i yigli
Bibb akken ibubb umaḍal

Tawwurt nni ur nettelli
Ewwet kan εeddi
Ur yeẓṛi ḥedd fay teɣleq
Nelḥa-d abrid ur t-nufi
Ur iban sani
Liḥala tcudd s terqeq
Fkan-iyi d-twab a temẓi
Гurem ma an yezzi
Xas mazal ul d aleqqaq

D tayri-m i d yir tayri
Di yir ssuq i deg-i tsewweq
D acu ara am egeɣ a tayri
Ma ala ayagi id am d-nfeq
Tezmer-ḍ ad ḍelb-eḍ kulci
Ur d-tsetḥi
Wis kan ma ad ḍelb-eḍ lefraq
A tayri
Tezmer-ḍ ad ḍelb-eḍ kulci
ɣurem ad id ḍelb-eḍ lefraq

D acu akka i tɣil-eḍ ad tafeḍ
I teɣzut ǧǧan waman
Ur yelli wa ad tesfeqd-eḍ
Yeqqecqec way din yefsan
D acu i tɣil-eḍ ad t-id megr-eḍ
Ad a teks-eḍ seg wayen ikfan
Ma akem yeεǧeb ma truḥ-eḍ ?
M-ur kem yeεǧib wayen illan ?
Ur tezmir-eḍ ara ad tebedl-eḍ
Ayen yakk bedlen wussan
Yaḥreq waḥriq ɣef-i tḥarq-eḍ
Eǧǧ kan ḥaruq d-iḥerqan


Espace commentaires... ajouter le votre