Zedek Mouloud

Artiste / groupe : Zedek Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : Din din / Zedek Mouloud     Ajoutées par : caghiles3

Tikwal ad ttmeslayeɣ
Alama briɣ-d i yisem-im,
Imeẓuɣen-iw ma ten amneɣ
Ma ten id careg taɣuct-im,
D-akelex i sent ttkellixeɣ
I wallen-iw s lexxyal-im,
Ğğiɣ-kem ur kem ttağğeɣ
Ğğiɣ-kem ur ğğiɣ tayri-m,
Ma ğğiɣ, ğğiɣ ar d-ğğeɣ
Ayen akw id ğğa targit-im

Limer a-tt-ẓṛeḍ i yiga yiḍ
Felli ma d-mdel tebburt,
D-udem-im is i d-yegellu yiḍ
Yettbedayid ɣef tebburt,
Tikwal qareɣ-as : a yiḍ
I lemer a d-deger tabburt ?
A d-cerreg g wagu-k, a yiḍ,
A-tt-lli i wmeḥbus tebburt,

Tabburt b-ul-iw ɣelqeɣ-tt
As maken im ttelldiɣ i kem,
Kra n tin yellan din ḍumeɣ-tt
Regleɣ-d (selɣeɣ-d²) imerğğan yisem,
Dges tayri-m srekdeɣ-tt
Anta ta a-tt-id yesufɣen ?
Tayri-w am tebṛa-tt cemeɣ-tt
Yekfa lmidad ar ɣur-m,

Yal mara kem-id mektiɣ
Ɣurem a-tt-nwiḍ-d a kem ttuɣ,
Amaken yidem i ttilliɣ
Amaken yidem i leḥuɣ,
Tikwal mi degs ttwalliɣ
Teswiṛa-m a d-as ḥekuɣ (sruɣ²),
Lemer ufiɣ mi kem bɣiɣ
Am sefru a kem-id snulfuɣ,
Limer ufiɣ mi kem bɣiɣ
Din din a kem-id snulfuɣ,

Lemεahda-w mačči g ibwas
Amen-iyi ma d-nuṭti umnent (?),
Werğğin ur εeddeɣ tillas
Ma d-kem anadi ɣersent,
Yal mara megreɣ tullas
Ttwaliɣ-kem gerasent,
Aken bɣunt cebḥent tullas,
Ur ttagwad tifeṭent
Mi t(en)t iḥewes nadam ṭṣeɣ
Targit a kem-id siweḍ,
Aha am qaṛeɣ id qaṛeḍ
Mi d-ḍṣiɣ a d-am neḍṣeɣ,
Amzun am asen dgi i tesneḍ
Niɣ-am acḥal kem ḥemmleɣ,
Niɣ-am acḥal di tḥemmleḍ
Lemer a-tt-ẓṛeḍ ayen ḥemmleɣ,
Targit i deg ad sfeqḍeḍ
Lemer a teẓṛeḍ ma d-kreɣ,
Ma d-akwiɣ ur di tẓaṛeḍ
Bequɣ ɣuṛes ad uɣaleɣ,
Awid kan a d-uɣaleḍ,
Bequɣ ɣures ad uɣaleɣ,
Awid kan ad i tamneḍ.

Espace commentaires... ajouter le votre