Zedek Mouloud

Artiste / groupe : Zedek Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : Tidderwect-iw / Zedek Mouloud     Ajoutées par : Hadi

Axir yeffid udeddi
Ma ur d-yeffi ad d-yeṭṭerḍeq
Axir imi d-nemserwi
Meqqar ad iban nefreq
Ur cligeɣ di ccḥani
Ur cligeɣ di kulci
Wi iḍelmen wi yesɛan lheq
Ur iyi-d-qqar-t acimi
Amek akken akk amek akkeni
Zriɣ kan akka id as-ilaq
Ad erreɣ leɛqel di lḥila
Ma tugim laɛqel
Ad twalim tidderwect-iw
Timmuhbelt-iw d nniya
Ma deg-wen tewḥel
Ad ggeɣ abrid I tḥerci-w
Tiṭṭ ur tt-ttsubbuɣ ara
Ad tt-ǧǧeɣ ad temmuqel
Ad tezrem amek tga tmuɣli-w
S wawal win ara jerḥeɣ yeẓra
Akken ad iyi-sel
Di lmus cbu-d ay iles-iw; a tidderwect-iw
D aṭṭan i yekksen leḥya
Aṭṭan iyi-yuɣen
D aṭṭan ikerhen aɣummu
Zik d zik tura d tura
Aṭas I ibeddlen
Neɣ intas d daɛwessu
D acu I d lewqama
D acu akka I ixesren
Ma terẓa-d tidet asalu
Ad tt-fruɣ yidem a tufra
Kullec ad yettwafren
Ata lemri ata wudem-iw; a tidderwect-iw
Awal-iw d taremmant ad tesfarkiktaɣ
Ad tluqḍem deg iɛeqqayen
Taluft ad tt-geɣ d tadyant
Ad tt-lmeɣ ad tt-jebdeɣ
Ad d-tekk akk igawawen
Taɣennant a bu tɣennant
Akka-agi ad k-nneɣ
S nneqma n yiḍudan s allen
Win d-yennan zzant arɣant
Dina ad as-tt-rreɣ
Ad t-yehmej uqejjun-iw; a tidderwect-iw
Yal tama ad rbuɣ ṭṭbel
Tiqwict ad d-tenjer
Ad t-seḥneɣ ad yeṭṭenṭen
Tina ad as-beddleɣ ccɣul
I yebɣun issar
Ad tt-rreɣ akk dayen nniḍen
Yekfa uḥiwet d uḥellel
Ifuk uqessar
D wayen yak iɣ-yesdukulen
Ifuk seksu d uniwel
Semmum deqqar
Ay axlal d ubu ḥcic-iw; a tidderwect-iw
Iseɣ-iw ay anda yewweḍ
Atan l3ar-iw
A xesreɣ deg ayen xesreɣ
Anda rqiqit ad d-teqqermeḍ
A tawaɣit-iw
Ur yeqqim deg-im ara xiḍaɣ
Tiqit ma ad tt-id-tesquddreḍ
Idammen ay udem-iw
Ffɣen-k seg ugejdur wwteɣ
Twehmeḍ tcukeḍ tumneḍ
Iri-w ay ixef-iw
A tasa-w tugareḍ ul-iw


Espace commentaires... ajouter le votre
Sofiane_08 : 28-10-2012
Tanmirt ! merci