Zouber

Artiste / groupe : Zouber
Genre : kabyle

Paroles : Ay axxam / Zouber     Ajoutées par : mohouvouj

Anisi d-yekka ṭṭlam
D-acu k-yuɣen ay axxam
Mi ɣ-teǧǧ-a lahna
Tudert tezder di lemḥan
Ttirẓigen felleɣ wussan
d-acu d-sebba ?
ɣezzif-it felleɣ wuḍan
Ɛawaz arnu ttaxmam
Taɛraq ur tnufi laḥsab
Anda-kem a lahna

D ajgu alemmas ik yaɣlin
Qlent-ed felleɣ tmedlin
D ddiq ass-a nettemkarrac
Ekkaten felleɣ ttɛeddin
Am akken yiwen ur ɣ-issin
Nendah i leslak ulac
Akka id lkedb n tlawin
Fkant afud i tismin
S huǧṛent laɛqel iḍac
Gguǧlen warrac

Banen-d laɛyub n tjaddit
Ufraren-d ass-a am zzit
Ur izmir ḥedd aten iṛbu
Xelḍen tammemt d lḥentit
Fɣen-d lecɣel arẓag-it
Anef i lmektub aten ifru
Ass-a mi tbeddel ddunit
Qqaren-as tussad twaɣit
Anef ger-aneɣ an myaḥku
Limer ahat an ttu

D tagi d tagnitt dg-i d-negra
Nheml ur neẓri anida
Ur iban d-acu d lmeqsud
Simal tettzid ṭṭlaba
Ẓẓayet ur s-nezmir ara
Selk-itt a ṛebbi lmaɛbud
Newwi-d laɛyub n tmura
Neǧǧa ayen yelhan , n tmazɣa
I tnaṣlit narẓa afud
Ɣer ucṛuf nettmurud


Espace commentaires... ajouter le votre