Ahcene Boudia

Artiste / groupe : Ahcene Boudia
Genre : kabyle

Paroles : Tafat / Ahcene Boudia     Ajoutées par : tilleli92

Tafat fell-aneɣ tecɛel
Abrid n tlelli yenğer
Di tmurt a nekkes lbaṭel
Ma nemlal akk s leḥrar
Afus deg ufus a nedukkel
Tamaziɣt ar d a tt-nɣer

Nezga acḥal di lmenker
Tafat tugi ad teflali
Γas ur d-nenni nettwaḥqer
Deg wul nerra-tt i nhati
Icudd lḥal izeyyer
Iṭij wissen anda yeɣli
Nessaram ard a neḥḍer
A nadir akk di tlelli

Tafat fell-aneɣ tecɛel
Abrid n tlelli yenğer
Di tmurt a nekkes lbaṭel
Ma nemlal akk s leḥrar
Afus deg ufus a nedukkel
Tamaziɣt ar d a tt-nɣer

Narwa amkerfef di ddunit
D cwal ur nezhi ur neɣfil
Ԑeddan leqrun rẓaget
Nezga di ṭṭerf am ugujil
Ass-a a nehder tafeṭaẓit
Tidet teḍwi-d tasebḥit
Aggur ifeğğeğ yecɛel

Tafat fell-aneɣ tecɛel
Abrid n tlelli yenğer
Di tmurt a nekkes lbaṭel
Ma nemlal akk s leḥrar
Afus deg ufus a nedukkel
Tamaziɣt ar d a tt-nɣer

Ayen yak i ssarameɣ
Ar lebɣi-k i d-yiweḍ ay ul
Lbaṭel ɣas yesggugem-aɣ
D lwaqt i s-yefkan ṭṭul
Ma d tura la ttmuqulaeɣ
Mi tettwaɣra di lakul
Ttxil-ek a Rebbi sser-aɣ
B ed-aɣ si leḥkem amedɣul

Tafat fell-aneɣ tecɛel
Abrid n tlelli yenğer
Di tmurt a nekkes lbaṭel
Ma nemlal akk s leḥrar
Afus deg ufus a nedukkel
Tamaziɣt ar d a tt-nɣer

Γer leğnas yiweḍ lexbar
Di ddunit anwa ur neẓri
Tuɣ-d lberr d idurar
S nnur-is i d-teflali
Wissen ma ferḥen meqqar
Wigad i s-yerran tili
Tamaziɣt a la ttneqar
Am wemɣar am ilemẓi

Espace commentaires... ajouter le votre