Assam Mouloud

Artiste / groupe : Assam Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : Ay aqlalas / Assam Mouloud     Ajoutées par : tilleli92

(Nettat)
Ay aqlalas ssbeɛ bu tissas
Axelxal ablidi ablidi
Kerhen-iyi medden fell-ak
Ahat nnan-ak
Nek ḥesbaɣ-k seg lwali, seg lwali
S yixef-ik ay ggulleɣ, ay ggulleɣ
Armi yi-teğğiḍ weḥdi

Γef wass-nni mi iruḥ wekyis
Mi nerra sslam-is
Netta iruḥ nekkni nṣubb-d, nṣubb-d
A tajeɛbubt n wegris
Yecbeḥ weksum-is
Deg wul-iw ur t-yettif ḥedd, yettif ḥedd
Mi sliɣ wi d-yebdern isem-is
Yewweḍ-d lexyel-is
Siwa imeṭṭi la nɛebbed, nɛebbed
Ay aqlalas !

(Netta)
Lḥara n baba d layas
Mi ɛeddaɣ tilas
Ḥṣiɣ lɣerba-w tḍul, lɣerba-w tḍul

Asmi i yebɣa uɛessas
Nettmeẓra kul ass
Nukni d leḥbab nedukul, nedukul
Ma d tura trab ar lsas
Kulci bniɣ fell-as
Rriɣ-as tablaṭ i wul, tablaṭ i wul

(Nettat)
Lɛeslama-inek a lbabur azegzaw inurr
A win-a yeddelwiḥen, yeddelwiḥen
Sslam ik-uzneɣ awi-t lamaɛna siweḍ-it
Awi-t akk i yeɣriben, i yeɣriben
Inni-yas i yitbir n ṣṣur ɣur-k di leɣrur
Tewɛer yelli-s n medden, n medden
Ay aqlalas !

(Netta)
Ay ɣliɣ di lbir s lqedd leslak ulaḥed
A yemma qrib i-yečči, i-yečči
Lmuja ɣur-i tẓeḍm-d iẓri-w yesredm-d
Di lɣerba ḥedd ur nessin, ur nessin
Ttxil-k a yul dekker-it Rebbi ur yeɣliḍ ḥedd
Ncallah ad nezger salmin, salmin

(Nettat)
Ay aqlalas ssbeɛ bu tissas
Axelxal ablidi ablidi
Kerhen-iyi medden fell-ak ahat nnan-ak
Nek ḥesbaɣ-k seg lwali, seg lwali
S yixef-ik ay ggulleɣ, ay ggulleɣ

Armi yi-teğğiḍ weḥdi

Ay aqlalas !

Ay aqlala ssbeɛ bu tissas
Axelxal ablidi ablidi…


Espace commentaires... ajouter le votre