Brahim Izri

Artiste / groupe : Brahim Izri
Genre : kabyle

Paroles : Lbudala / Brahim Izri     Ajoutées par : Kate

Lbudala (El Boudala)

Allah allah ya lbudala
Allah allah ya siyaḥa

Ayen a ṛasul
Mi k-dekreɣ ad yefraḥ ul

Beddeɣ di tizi ssawleɣ
Arran-iyi-d awal di-sin
A d-ccix Aɛrab Uyeḥya
d-ccix Muḥend u Lḥusin
A mmi neddheɣ ar darrem awal
Tiyersi icudden a-tt-tefsim
Ya lbudala

Allah allah ya lbudala
Allah allah ya siyaḥa

Ayen arṣul
Mi k-dekreɣ ad yefraḥ ul

Bedd-eɣ di tizi ssawleɣ
A tamurt n Sudan ma llan
At udmawen iberkanen
At ulawen s-daxel ṣṣfan
A mi neddheɣ ar darrem awal
Ignedhen d win yenṭṭarren
Ya lbudala

Allah allah ya lbudala
Allah allah ya siyaḥa

Ayen arṣul
Mi k-dekreɣ ad yefraḥ ul

Allah la ilaḥa ila allah,
Allah la ilaḥa ila allah
Ul iḥemmel zzawya
S ttedkir ig tekkes lxiq
W idyussan yečča yeswa
Kif-kif aḥbib neɣ arfiq
Fell-as awal-iw dwa
Id idyegran d acewwiq
Ayen a ṛsul
Mi k-dekreɣ ad yefraḥ ul

Allah allah ya lbudala
Allah allah ya siyaḥa

Ayen a ṛsul
Mi k-dekreɣ ad yefraḥ ul
Ayen a ṛsul
Lqum agi d amehbul

Espace commentaires... ajouter le votre