Djidji

Artiste / groupe : Djidji
Genre : kabyle
Vrai nom : Djedjiga HAMITI

Paroles : Tamurt-iw / Djidji     Ajoutées par : tilleli92

Tamurt-iw d-tin ur n uklal
Anwa lğens ur kem-neḥwiṣ
Lxiṛ deg-m innekmal
Win id yusan yewwi leḥq-is
Ad yekker mmi-s n leḥlal
Ad yerr lhiba i yisem-is
Ad yekker mmi-s n leḥlal
Ad yerr lhiba i yisem-is

Yers-ed yitbir d-amellal
Nenwa lfaṛḥ iwweḍ-ed wass-is
Tasa d way turrew temlal
Kul wa ad as-d iṣaḥ umur-is
Iṭṭij yecṛeq yebda weẓɣal
Tamurt ad-terfed iman-is

Yekker mi icemmeṛ-iɣallen
Yelḥa ɣef uḍḍaṛ i leḥfa
Nezha s tegnitt d-ilulen
Γas ma yella ur neṛwa akerfa
Yerra akal d-ijeğğigen
Igenni seg signa yeṣfa
Yerra akal d-ijeğğigen
Igenni seg signa yeṣfa

Ziɣ wi ṛwan Ṛebbi iɛuṣa-t
D llaẓ i d-dwa tdukli
Aɛdaw i d-yusen nerna-t
Ger anneɣ dima treggi
Seg idammen i d-newwi lmeḥnat
Neɣ wis anwa i s-yedɛan teɣli
Seg idammen i d-newwi lmeḥnat
Neɣ wis anwa i s-yedɛan teɣli

Yeḥzen wi llan deg ẓekka
Yiwen wass m ad-tɣellet tarwa-s
Yiwen i tezdeɣ twekka
Tamurt m-ur tebna ɣef lsas
Ar melmi ara idum wakka
M-ad nsiɣ m-a d-yali wass
Ar melmi ara idum wakka
M-ad nsiɣ m-a d-yali wass


Espace commentaires... ajouter le votre