Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : Ay ussan / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

Muqel-aɣ ɣeṛ yiṭij
Muqel-aɣ ɣeṛ yiṭij
Ma ara ad yettali
Akken id lul tayri
Gerneɣ....Gerneɣ....
Ay ussan.... ay ussan...
Muqel-aɣ ɣeṛ yiṭij
Muqel-aɣ... Muqel-aɣ ɣeṛ yiṭij
Ma akken ara ayɣelli
Akken it ɣabem ula d kunwi
Di ṭṭlam id ǧǧ-am ...
Ay ussan.... ay ussan...
Ay ussan.... ay ussan...

Ay ussan fellawen ttru-ɣ
Tṛuḥem tegra-m-d d asmekti
Ay ussan d kunwi i ttargu-ɣ
Dayen tezdaɣ-m-iyi
Fellawen mazal-iyi ara cennu-ɣ
D isem nwen ass-a id yegran ɣuṛi
Tagini ttizlitt ara awen in ahdu-ɣ
D abrid nni ar anawi
Ay ussan...limer uf-iɣ yidwen ad ddu-ɣ
Ay ussan... tṛuḥem ur tegla-m yess-i
Ay ussan... s aẓekka nwen an arnu-ɣ
Ay ussan... ar deffir tɣeṣbem tikli

Ay ussan... Ay ussan...
Ay ussan... fellawen ttru-ɣ

Ay ussan... ara attwali-ɣ
Ayen akken yidwen tewwi-m
Ay ussan... wellah ar cfi-ɣ
Asmekti dg-i ay ttdaqqim
Tagini ttabṛatt id awen in uri-ɣ
Attedlum fellas ma ara att-teldim
Attafem deg-s ayen id awen in uri-ɣ
Xas ẓṛi-ɣ ar ɣuṛ-i ur d tezzi-m
Ay ussan... limer atteẓṛem amek id gri-ɣ
Ay ussan... tabṛatt-iw deg-s attwali-m
Ay ussan... Ur ḥekku-t ayen iwen nni-ɣ
Ay ussan... Awal gerneɣ a(ra) yeqqim

Ay ussan... Ay ussan...
Ay ussan... fellawen ttru-ɣ

Espace commentaires... ajouter le votre