Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : D acu d sebba / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

(D acu d sebba - version 1999)

Ay iṭij m-akken id caṛqeḍ
Nwiɣ ay id sfaṛḥeḍ
Ad ǧǧuǧgen wussan-iw
Tafat-ik mi id d-tid zaṛεeḍ
Nwiɣ yidi ad d tεeṭeleḍ
Siwa ma yefna lɛemṛ-iw
Ziɣ tameddit attɣibeḍ
Deg imeṭṭi ar(a)y it eǧǧeḍ
I ṭṭlam ma ara d siweleḍ
D netta ay d amwanes n temẓi-w

D acu d ssebba ?
Awi ẓṛan ayen ?
Tekfa lemḥibba
Bdan imeṭṭawen
D acu d ssebba ?
D acu ikem iceblen ?
Mi tgezmeḍ tasa
D wul ikem iḥemlen
Imeṭṭi-w yaḥma
Deg ul id yekka
Yenǧaṛ d tiregwa
Ḥemlent d isaffen

Yidem i zehhuɣ
Yidem uɣeɣ tanumi
Ass-a aqli-yi ttruɣ
D awḥid anef-iyi

I melmi ara ttuɣ ?
Udem-im (d)g-i nnumeɣ
I melmi ara aḥluɣ ?
Seg yir tita ttewteɣ
I melmi ara ttuɣ ?
Yidem ayen sɛeddeɣ
I melmi ara zhuɣ ?
Si temẓi-w ḥezneɣ
Zgiɣ ttarguɣ
Nek yidem cennuɣ
Ma dduqeseɣ-d ad ruɣ
A Ṛebbi ak ɣiḍeɣ

Yidem i zehhuɣ
Yidem uɣeɣ tanumi
Ass-a aqli-yi ttruɣ
D awḥid anef-iyi

Ṣṣut-iw as tesleḍ
Akem id yesmekti
Γaf asmi iyi it ḥemleḍ
D wussan nni
Ṣṣut-iw as tesleḍ
Aḥnin seg yimeṭṭi
Ma truḍ tjaṛḥeḍ
Ur ttlummu dg-i
Dayen tesrewteḍ
D wayen tzarɛeḍ
Ass-a a tid megreḍ
Ur ḥezzen felli

Yidem i zehhuɣ
Yidem uɣeɣ tanumi
Ass-a aqli-yi ttru-ɣ
D awḥid anef-iyi


Espace commentaires... ajouter le votre