Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : Ẓedmeɣ / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

(Ẓedmeɣ version - 1999)

Ẓedmeɣ ur ttmeyyizeɣ
Lewqama armi ttzegleɣ
Griɣ-d qqareɣ a limmer
Ẓṛiɣ di zzahṛ n xeṣṣeɣ
Ula di ṛṛay ttewteɣ
Ma bḍiɣ abrid lliser
Deg alleɣ-iw ssefsayeɣ
Mi cebbeleɣ ad id carw-aɣ
At ɣeẓẓeɣ am yifer

D ameẓyan ixef-iw icab
Yezga lxaṭeṛ-iw yennaɛtab
Layas yettɣeẓ deg usirem-iw
Mi d-ḍal tafat-iw tɣab
Ineqqeb dgi lkif d cṛab
Ttsummun di tezmart-iw
Ssiwzileɣ i yixef-iw ṣwab
Ay imawlan a laḥbab
Ur yuksan wul-iw

Tablaṭ ẓẓayen tegra
Ma ttin fessusen tedda
Yedm-itt wasif mi id yaḥmel
Limmer ḥezbeɣ tazwara
Ad qazemeɣ yiss tagara
Tiṭ-iw mebɛid attmuqel
Imi akka felli i yura
Ur s ttafeɣ dwa i tyita
Iy irran d aqel

Bbuh ! Ay atmaten aɣliɣ
Deg ubrid nǧaṛɣ, wwiɣ
Ur yettawi ur d (ye)ttarra
Mi nufelɣ ad sfezwiɣ
Mi d-mmekteɣ ay d qḍiɣ
Di ssuq nni lemḥibba
Di cqayaq id ṭṭiliɣ
Hubaɣ tizya-w attwaliɣ
Reggelɣ i taḍṣa


Espace commentaires... ajouter le votre