Karim Bourahli

Artiste / groupe : Karim Bourahli
Genre : kabyle

Paroles : Ɣur-i ul d aḥcayci / Karim Bourahli     Ajoutées par : tilleli92

Γur-i ul nekk d aḥcayci
Lɛcceq am yiḍ am wass
D leɣqel neɣ d tisselbi
D nekk ɣef i regglent tissas
Ugiɣ ad beddleɣ tikli
Lḥiɣ rriɣ-d nnehtat
Di ɛawaz d ummenɣi d uɣenni
Ccwi kan lkif xḍiɣ-as

Wwiɣ abdid n tayri
Tileɣ ul*iw am wul-ines
Am uzal am yiḍ d amenni
Ad sleɣ i lehḍur-ines

Akken kan i nettɣimi
Nnumeɣ tamɛict-iw yid-s
I yewɛer waḍu n tnummi
Win yewwi deg yiffer-ines
Laxyal-im i izdeɣen allen-iw
Ur telliḍ heddreɣ yid-s
D tisselbi i d-tedda tayri-m
Deg waman-iw ceɛlent times
Yedda yid-m ula d lferḥ-iw
Target-im tegguma ad tens
A tin yuran ɣef yixf-iw
Ṣṣuḍ-itt-id tixxer ad iyi-tečč

Γur-i ul nekk d ahwawi
Aḍu i d-yerzan yeddem-it
D leɛqel neɣ d tisselbi
Nett array-is ixedm-it
Yewwi-t lehlak si temẓi
Yenṭeḍ di lmux-iw yerwi-t
Ṣṣur-aw am lexyal tezwi
D aqcic a rebbi ḥader-it

Kecmeɣ di rreḥba n leḥbab
Mkul wa ansa i d-yettlaɛi
Γran-iyi madden am lekteb
lbaḍna deg wul ur d-teggri

S kran n win umi xedmeɣ lxir
S ccer i ihedder fell-i
D iles-iw ur nesɛi leqrar
Ṛwiɣ-tent ccah deg-i
Ya lɣafel ḥess-d ad k-weṣṣiɣ

Tamɛayt i iɛeddan fell-i
Sel lehḍur d lemɛani
Ma ulac ad ɛeddint fell-ak
Yefka-yi rebbi afus yeldi
Anwa amdan ur nečči deg-i
Ass-a yes-i mi teɣli
Uɣalen regglen fell-i
uɣalen regglen fell-i

Γur-i ul nekk d aḥcayci
Lɛcceq am yiḍ am wass
D leɣqel neɣ d tisselbi
D nekk ɣef i regglent tissas
Ugiɣ ad beddleɣ tikli
Lḥiɣ rriɣ-d nnehtat
Di ɛawaz d ummenɣi d uɣenni
Ccwi kan lkif xḍiɣ-as

Leɛwam akk i iɛeddan fell-i
Yiwen useggas ur s-friḥeɣ
Abrid ɣer rebɛin yettawi
Ayen yuran ma yella ad s-rewleɣ
Swiɣ qeḍran
Γef yir ussan
I yi-sserfan
I yi-ssawḍen beddeɣ ɣef lecyux
Ula d tinna ɣileɣ
Yid-s ad ɛiceɣ
D nettat ḥemmleɣ teğğa-yi truḥ

Espace commentaires... ajouter le votre