Les Abranis

Artiste / groupe : Les Abranis
Genre : kabyle

Paroles : Mel-iyi / Les Abranis     Ajoutées par : tilleli92

Nek yid-m a tuzyint nefreq
Wa iɣerreb wa icerreq
Kul yiwen ansi i yekka

Afwad-iw fell-am yeḥreq
Iɣussa iceqqeq
Lḥub-iw d kem yuqeɛ

Tawenza-w ass mi tsewweq
D urfan id tenfeq
Cubaɣ beṭṭu d aẓekka
Cubaɣ beṭṭu d aẓekka

Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Amek ara sebṛeɣ fell-am
Amek ara sebṛeɣ fell-am

A win ittweḥḥin weḥḥi
Nekk d taɛzizt ad nemẓeṛ
Xas di lemnam yecqa-yi
Nekk d wul qbel ad nsafeṛ

Att nmuqel ad nemmekti
Deg udem-iw i tsexseṛ
Tanafa ken berka-yi
Uqbel ad yeddu leɛmeṛ

Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Amek ara sebṛeɣ fell-am
Amek ara sebṛeɣ fell-am

Am-d-iniɣ awal fhem-it
Cfu fell-as azekka
Ma ur nemlal di ddunit
Ma ay-id tsaḥeḍ deg ẓekka

Nnan zman d lɛalit
Yertaḥ benadem i lmerta

Ul-iw am-t-ǧǧeɣ sebeṛ-it
Nekk akem ǧǧeɣ di lehna


Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Mel-iyi kan
Amek ara sebṛeɣ fell-am
Amek ara sebṛeɣ fell-am

Espace commentaires... ajouter le votre