Mennad

Artiste / groupe : Mennad
Genre : kabyle

Paroles : Ḥmed Umerri / Mennad     Ajoutées par : b_music

(Paroles : Amar MEZDAD | Musique : MENNAD)

Akken kan yebda tikli
Aṭas i tt-yeddan fell-as
Semman-as medden imenfi
Netta d tirugza i d ayla-s
Ma d win yellan d anasli
I Ḥmed isburr talaba-s

Anda-t Ḥmed Umerri ?
Deg umadaɣ i d-yettili

Isemmeḥ adriz messus
Inuda ɣef tlelli
S anda inuda afus
Yufa tagmat ur telli
Yeqqel umdan d aṭarus
Di yal tiɣmert yegguni

Anwa-t Ḥmed Umerri ?
Mi ur as-yezmir uberrani

Teffeɣ-d tejεelt d tameqqrant
Win i t-yenɣan ar d att-yawi
Yiwen wass atma-s sumren-t
I as-izemren d nutni
Abeckiḍ bu sebεa εelqent
I Ḥmed heggan-d imensi

Wi yenɣan Ḥmed Umerri ?
D wid-is neɣ d aberrani

Izem yemmut di laman
Din i yeɣli ɣef uḍebsi-s
Aεdaw yeṭṭef wi t-yenɣan
Yezwi-yas tilkin-is
Ḥmed yemmut di laman
Am netta am yemrawen-is (1)

Yemmut Ḥmed Umerri
Ilul-d Ḥmed Umerri

Espace commentaires... ajouter le votre