Zedek Mouloud

Artiste / groupe : Zedek Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : Adarwic / Zedek Mouloud     Ajoutées par : caghiles3

Ur yeẓri anida yella
Ur yeẓri ansi i d-yekka,
Ur yeẓri sani i teddu
Ur yecfi ansi i d-iεedda
Mi g-dda uḍaṛ-is, yedda,
Mi g-aεya ad istaεfu,
Yelḥa i usemmiḍ di cetwa
Iṭij deg nebdu yeṛɣa
I llaẓ, εeryan d leḥfa
Aken akw netta ad i leḥu
D-aderwic, d-aderwic,
D-abrid ay s-igan aḥric...

Ttaḍnen akw medden, yuḍen
D-aṭan-is ig gan aken
Yal wa d-amek i d-as tecṛeḍ,
D-daεewsu i t-yuwten
D-dnub, d-lεib wi t-yebwḍen
Wi g bweḍn anda yebweḍ ?
Xas ur yeεğğib i yiwen
Ur yufi-ara aken niḍen,
Ur yeksan ḥed it yuɣen,
Ur ekkat a gma, i neṭed,
D-aderwic, d-aderwic,
D-abrid ay s-igan aḥric...

Ur d-iclig deg wayen nnan
Ur d-iclig deg wayen yellan
Ayen yellan degs i sikid,
Iḥbiben, allag, imawlan
Yefuk ur d-yegwri laman
Teṣaweḍ tyuga ar weḥdid
Win id yugwran deg webrid,
Ma yella yugwi axxam
I d-as tt-yegan d-at wexxam
Seg wexxam i gan abrid,
D-aderwic, d-aderwic,
D-abrid ay s-igan aḥric...

Zik-nni am kunwi ig lla
Yedder-as aken i d-as yufa
Ur yenwi ḥed as teḍṛu,
Win yuyesn ayen yurğğa
Yerğğa ur d-iban wara
Ar melmi ar a yerğğu ?
Tebweḍ anda ur s-yezmir-ara
Yejbed-d tqaṛṣ snesla
Ur yezmir ḥed i lexla
Ullac di tagga at waḍu,
Ma teḥṛes, ma teḥṛes,
Ibwas a d-jebd aseɣṛes,

Ma teḥṛes, ma teḥṛes,
Ibwas a d-jebd aseɣṛes,

Ma teḥṛes, ma teḥṛes,
Ibwas a d-jebd ar ttɣṛes…

Espace commentaires... ajouter le votre