Zedek Mouloud

Artiste / groupe : Zedek Mouloud
Genre : kabyle

Paroles : Taddart nneɣ / Zedek Mouloud     Ajoutées par : mohouvouj

Qqim-as i tqejmuṛt a tṛaqq
Abbu ma tagint wallen
Tuɣ-ed ak at remmeg at baṛṛaq
Agu yemcaḥ-d iɣallen
Aḍu icennu d lejqayaq
Tucta n tɛaṛqab tessaqsaq
Iǧaḥmam d-temsawalen
Ay axxam tawwurt, ṭṭaq
M-ur telli areẓẓa ad-tenaɣlaq
Ay azayaḍ d-ikečmen

Abrid n tala n Barzel
Ay aɛessas n tujjal
Aqli deg rebbawen nwen
D aman iyṣaɛben ay akal
Nek yebnan ger tḥemmal
Nek yezdaɣn ger isaffen
Ay igujilen a tuǧǧal
A wid iwmi gzemn awal
Mači d ṛebbi i d-aɣ-yewten

Iṭij yugad tasmuḍi
Mači d asigna ay-ɛeṭlen
d tallast i tnuza tili
Ẓẓayit wussan d ilmawen
Sani ay afud-iw tikli
A win m-ur iban sani
Bu laman as d-simnen
Meẓẓi ḥellat d ayenni
Akka-agi ay d-ctawi
Arwum-t a tiqqad iḍaṛṛen

Wa iwexxaṛ w-ad yettwexxiṛ
W-ur nwexxaṛ ad iwexxaṛ
Nnan lxiṛ d win axiṛ
Lxiṛ mači d aḍeqqar
A yal win mu xdemɣ lxiṛ
Win akken mu xdemɣ lxiṛ
S lxiṛ-iw iyessaxsaṛ
Awin m-ur yezmiren i lxiṛ
A win ur nezmir i lxiṛ
I limmer tezmeṛ-ḍ i ccaṛ

Dɣel kaṛuh tasusmi
Yarna iy-ḥemmel d iman-is
Talemda tigzi d-tmusni
Ulac-iten deg mawal-is
Tṣubb-ḍ ay aswir di kulci
Msaɛyan madden irkelli
Yalwa yesukkes-d i wallaɣ-is
A mmi ɣran am ur neɣri
Wi ɣran ayen iɣra ur t-iɣri
Tikwal w-ur neɣri axiṛ-is

Remmu, remmu armi tyuɣ
Yurwed tismin ak d nḥas
Laḥdaqa yides yennuɣ
Leqbaḥa yettzux yessen-as
Yettak mbaɛid ameẓẓuɣ
Deg ayla-s yebra iwmennuɣ
Deg ayla medden id-talas
Amek akken ar ak d-tefruɣ
Ad fettiɣ ad d-tcudduɣ
Ddan idudan di twaryas

Ayen yellan twalaṭ
Tcarw tzeggart a tiṭ
I tmuɣli ur d-gri tamaṭ
Ṭṭfaɣ a tugdi si tmiṭ
Si teblaṭ ar tɣalaṭ
Iḍeqqaṛ ibidi tacḍaṭ
Yessen i lḥsab mači cwiṭ
Tarẓa-s tefzimt i tɣeggaṭ
Teksa-s iweqjun teqlaṭ
Tedda tqeṭṭiṭ di tceṭṭiṭ

D aqeddac neɣ d aɛessas
Neɣ d amsebrid ma yaɛya
Abrid-iw mu giɣ tilas
Yal akud dges yelḥa
Ayen xdemɣ bniɣ fellas
D win id d-tṛaǧuɣ yallas
Ayen ur texdimeɣ ara ?
Ma felli ad yezzi yiwwas
Imi d-yettezzi yiwwas
Yifit ak teǧǧaɣ s wass-a

Telli-ḍ twala-ḍ teẓr-iḍ
Ay ayen deg ayen nni
Tcelx-eḍ, tgezm-eḍ, tarẓi-ḍ
Tadukli kra d-ger yaɣli
Tṣubb-eḍ tɛudd-eḍ tuli-ḍ
Tɣil-eḍ tuɣ-eḍ tenz-iḍ
Wi gan tinna d amruri
Ur tezmir-eḍ ara ad d-tili-ḍ
A winnat d win tebɣi-ḍ
Ili-k kan d kečč-i nni

Tecfi-ḍ iwungif meskin
Ay aɣalad n tejmaɛt
Abarraḥ akin, akin
Tessen taddart a d-taddart
Fuken widen isent yettɣimin
Ur k-irent m-ur tent frin
Ugaren s tidett taswaɛt
D igrawen ay d d-tezzin
Allen s allen isent d-tezzin
Assen awal yezmer yekkat

Meqqar-ḍ a taddart nneɣ
Yal tama refden leṣwaṛ
Meẓẓiy-eḍ a taddart fellaɣ
Nekni yeḍḥa-d nessemɣaṛ
Tagmatt tettu d wi tettnaɣ
Tedda-tt ɣaf ayen ilhan yeffeɣ
Cceɣl n taddart meqqar
Telhi-ḍ a taddart yiseneɣ
Dirikem a taddart yisseneɣ
D nekni ikem yarran d axeṣṣar

Tagmatt tettu d wi tettnaɣ
Tedda-tt fin yehan yeffeɣeɣ
Cceɣl n taddart meqqar
Aɛziz-eḍ a taddart nneɣ
Tecbaḥ-ḍ a taddart nneɣ
D nekni id axeṣṣar


Espace commentaires... ajouter le votre