Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Ixef yettrun / Aït Menguellet     Ajoutées par : mohouvouj

La qqareɣ kan tɣabeḍ,
Ɣas ma ẓriɣ kullci yekfa.
Ɣas la qqareɣ a d-tuɣaleḍ,
Ẓriɣ ḥaca di tnafa.

Kra n wayen εzizen fell-i,
S yisem-im i d as-giɣ isem.
Akken ul-iw ad yetthenni,
Ad iɣil mazal-ikem.

Deg wezniq mi ara beddeɣ,
Tullas ttmuquleɣ-tent.
Mačči d abeddel i beddleɣ,
D udem-im i yettnadiɣ ɣur-sent.

Ma sliɣ i lhedra frawseɣ,
Ma sliɣ i lehdur tenniḍ.
S idis-iw ttneqlabeɣ,
Ttεudduɣ yid-i i telliḍ.

Kerheɣ mi ara d-yaweḍ yiḍ,
Ttmektayeɣ-d ass-nni.
Kemmini assen i tekfiḍ,
Ma d nekk assen i bdant fell-i.

Kerheɣ mi ara d-yaweḍ yiḍ,
Ttmektayeɣ-d ass-nni.
Assen tertaḥeḍ ur teẓriḍ,
Mi d iyi-d-ssawlen lɣaci.

Ssawlen-iyi-d lɣaci,
Mebεid sliɣ-d i usuɣu.
Ulayɣer ma nnan-iyi,
Ḥṣiɣ s wayen a d-yeḍru.

Ttmektayeɣ-d deg wassen,
Hubaɣ ad kecmeɣ s axxam.
Tiftilin i d am-ceεlen,
D tafat yecban ṭṭlam.

Mbexxaren akk lɣaci,
Tbaneḍ-iyi-d amzun teṭṭṣeḍ.
Muqleɣ albeεḍ a d-yini
D tanekkra i mazal tekkreḍ.

La ttmuquleɣ di lɣaci,
Vran s wallen akk ẓran.
Ma d nekkini ar ass-agi,
Ur umineɣ s wayen yeḍran.

Ggulleɣ ar d ad teddreḍ ɣur-i,
Ulac ad t-id-rreɣ yella.
Ur qebbleɣ yiwen a d-yini,
Ayen akk i yeḍran yeḍra.

Ggulleɣ ɣur-i ar d ad teddreḍ,
Ɣas ad beddleɣ lemktub.
Ma yenna-d Rebbi tğehleḍ,
Ad as-iniɣ tebbiḍ ddnub

Espace commentaires... ajouter le votre