Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Tiregwa - 1ère chanson / Aït Menguellet     Ajoutes par : LeBylka

Xedmeɣ leḥsab ur cfiɣ
Akken ad mmektiɣ
Temzi-w tɛedda am waḍu

Yeskan-d anida ur lḥiɣ
Ass-a dayen aɛyiɣ
Mačči d yiwet ad as-necfu

Ma yeɛṛeq-iyi wansi d-kkiɣ
Zzheṛ i sɛiɣ
Yella lateṛ d asefru

D asefru i d ddwa i ufiɣ
Alammi d-nniɣ
Iḍaq wul ad awen-yeḥku

Ma truḍ ula d nekk aktaṛ
Taɛkemt-iw n ṣṣbeṛ
Ẓẓayet ur s-zmireɣ ara

Ṛṛay-iw mi ixuṣ ccwaṛ
Yeḥwaǧ awexxaṛ
Ḥṣiɣ ur tendimeḍ ara

Xas ettu-yi d lḥeqq-im
Zhu dunnit-im
Lweqt-nni n zikk yekfa

Ma d nekk mi d-bedreɣ isem-im
Ad ṣewwṛeɣ udem-im
Xas iṛuḥ amzun yella

Ma selbeɣ lexbaṛ siweḍ-it
A lwiza fehm-it
Dunnit d lbir n ssem

Ayen i ɛeddan di temẓi
Iṛuḥ ur neẓṛi
Almi d ass i s-giɣ isem

Sliɣ i uṭaksi yuɣwas
Ḥṣiɣ yewweḍ-d wass
Ul-iw yugi ad yessusem

Uriɣ-as tabṛat n sslam
Yesseḥzan leqlam
Almi nnuɣeɣ d usirem

Ma ketbeɣ isem-im ɣef leḥyuḍ
Xeṛṛben-iyi lexyuḍ
Yeɛreq-iyi wa ara sḍelmeɣ

D nettat neɣ d iman-iw
Ṭul lɛemṛ-iw
Ul-iw ad testeqsayeɣ

Aru a zzehṛ-iw ma truḍ
Ssusem ma taɛyuḍ
Anef-iyi ɛawaz nnumeɣ

Ǧamila iɛedda yisem-is
Ur ssineɣ udem-is
Deg iḍes i tt-id-mlaleɣ

Espace commentaires... ajouter le votre