Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Win yeqqazen iẓekwan / Aït Menguellet     Ajoutes par : LeBylka

A win yeqqazen iẓekwan
Nehlek ur nuksan
Ad ak-ḍelbeɣ yiwet n lḥaǧa

Ad a nruḥ ɣer yiwen umkan
Aeɛbad ur teẓran
Bbexlaf win turez lmeḥna,


Acḥal n win i t-inudan
Ar ass-a ur tufan
Nekk ẓriɣ anda i yella,


Tafat fell-aneɣ tḥawel
Ɣur-k aha ɣiwel,
Sekfel-iyi-d aẓekka


Ẓẓehr-iw isem-is fiḥel
Muqel anida i yenṭel
Isem-is ɣef tmedlin yella


Ttxilek ad t-id-nessekfel,
Iwakken ad nmuqel,
Ma ifukk neɣ mazal yerka,


A win yeqqazen iẓekwan
Kker ad nruḥ a d-nessekfel
Ẓẓehr iruḥen ur iban
Ufiɣ anida yenṭel


D ccfaya n win meẓẓiyen
Ur tettuɣ ara ass-nni
Wwin-t-id mebɣiṛ lekfen
Ɛeddan akin i tizi
Ur d-as-d-wwin imṛabḍen
Ur run fell-as lɣaci
D zzehṛ-iw i yemmuten
Neṭlent meskin d ilemẓi


Di tqarrabt gar iẓekwan
Yiwen wass i d-iban later-is
Tɛeddiɣ mkul lawan
Iwakken ad qeggleɣ s ixef-is
Yenna-as win d-iɛeddan
Meskin yemmut zzehṛ-is
I tura dacu id as-d-igran
D6acu i yesɛa d aɛwin-is


A win yeqqazen iẓekwan
Ahat mazal-d rruḥ-is,
Ad as-nekkes akal id as-ɛebban
Ad iẓar iṭṭij s wallen-is
Wissen amek i s-xedmen wussan
Maǧǧan-t ad yeḥbek wul-is
Ma nufa iɣsan-is rkan
Nṭel-iyi deg umkan-is


Espace commentaires... ajouter le votre