Ali Amran

Artiste / groupe : Ali Amran
Genre : kabyle

Paroles : Anefet-iyi kan / Ali Amran     Ajoutées par : b_music

Amzun d afriw di lexrif
Neɣ d aclim yewwi wasif
Taṛwiḥt-iw ad-tettiẓẓif
Nṭarreɣ
Ufiɣ-d iman-iw di rrif
Xdemeɣ neɣ qimeɣ kifkif
Ad-yettnicci felli lḥif
Uggadeɣ

Ssaweleɣ,
Ulac wi d-yerran awal
Tɣesbem akk tesεam lecɣwal
Teğğam-i weḥdi di ṭṭlam
Ssaweleɣ,
Ttṛağuɣ yettεeddi lḥal
Nekk εyiɣ, netta mazal
Afus-nnwen ur t-id-tefkam
Anefet-iyi kan

Maçi d ṣṣwab i xuṣṣeɣ
Neɣ d tiselbi i selbeɣ
G ɣuraf n zzman i ḥeṣleɣ
d tawaɣit
s ufus-iw ur d-uğiweɣ
yar tilufa ttqabaleɣ
ma maççi di zzheṛ i tent-uɣeɣ,
d ddunit

Ssaweleɣ,
Ulac wi d-yerran awal
Tɣesbem akk tesεam lecɣwal
Teğğam-i weḥdi di ṭṭlam
Ssaweleɣ,
Ttṛağuɣ yettεeddi lḥal
Nekk εyiɣ, netta mazal
Afus-nnwen ur t-id-tefkam
Anefet-iyi kan

ziɣ d awal ikkwen-iεmeṛen
di litteε kan i tzemrem
mi d-tewweḍ tegwnitt yesḍen
txemtem
tettuggadem ɣuri ad-tmuqelem
ad yexṣer lxaṭer-nnwen
terram akkw iman-nnwen
ur teεlimem

Ssaweleɣ,
Ulac wi d-yerran awal
Tɣesbem akk tesεam lecɣwal
Teğğam-i weḥdi di ṭṭlam
Ssaweleɣ,
Ttṛağuɣ yettεeddi lḥal
Nekk εyiɣ, netta mazal
Afus-nnwen ur t-id-tefkam
Anefet-iyi kan


Espace commentaires... ajouter le votre