Ideflawen

Artiste / groupe : Ideflawen
Genre : kabyle

Paroles : Wi wi mesyu / Ideflawen     Ajoutées par : b_music

Aṛumi iluɛa laɣa
Wi wi mesyu
Ad tilim akken nebɣa
Wi wi mesyu
Atnan laɛqud stenyit
Ifriqya d tarumit
Wi wi mesyu mirsi
Wi wi mesyu

Aṛumi iluɛa lqayed
Wi wi mesyu
Ayetma-k ad ten-nqeyyed
Wi wi mesyu
Ad ten-nawi ɣer leḥbus
Ma d kečč ad k-nefk abeṛnus
Wi wi mesyu mirsi
Wi wi mesyu

Aṛumi iluɛa lɛeqqal
Wi wi mesyu
D imeksawen icban lmal
Wi wi mesyu
Stenyit s ifassen-nwen
Tamurt-agi mačči nwen
Wi wi mesyu mirsi
Wi wi mesyu

Aṛumi iluɛa ccambiṭ
Wi wi mesyu
D abeṛnus lubeṛ telsiḍ-t
Wi wi mesyu
Zzenz-aɣ-id akk ayetma-k
Ma d kečč isem-agi iɛumm-ak
Wi wi mesyu mirsi
Wi wi mesyu

Aṛumi i leflani
Non non mesyu
Kker-d ad tedduḍ yid-i
Non non mesyu
Lezzayer ad d-teqqel ɣer tarwa-s
Ay aṛumi ad k-yečč rrṣaṣ
D axettar bniɣ fell-as
D wa i d abrid-iw
D wa i d abrid-iw

Leflani iluɛa amnaḍel
Anɛam sidi
Ssers allen-ik zdat lbaṭel
Anɛam sidi
Tamaziɣt-ik ad tt-nemḍel
Ma d kečč ul-ik yedderɣel
Yerbeḥ yerbeḥ sidi
Ckran sidi
Anɛam sidi cukran
Ṣaḥḥit a sidi

Leflani iluɛa lqisma
Anɛam sidi
Yes-k i n-ttegaden lḥekma
Anɛam sidi
D aqjun amcic maṛki-t-id
Wi i k-iɛuṣan siweḍ-it-id
Yerbeḥ yerbeḥ sidi
Cukran sidi
Anɛam sidi cukran
Ṣaḥḥit a sidi

Leflani iluɛa lqelqal
Anɛam sidi
Yewwi-d inigan d iɣyal
Anɛam sidi
Stenyit s iḍarren-nwen
D taɛrabt i d lluɣa-nwen
Yerbeḥ yerbeḥ sidi
Cukran sidi
Anɛam sidi cukran
Ṣaḥḥit a sidi

Leflani i ssandika
Anɛam sidi
Leḥkem fell-ak i itekka
Anɛam sidi
Akken ad k nernu di ssuma
Err i uxeddam tabarda
Yerbeḥ yerbeḥ sidi
Cukran sidi
Anɛam sidi cukran
Ṣaḥḥit a sidi

Leflani iluɛa Amaziɣ
Kker-d ad tedduḍ yid-i lsiɣ
Yekker Umaziɣ yenna-as
Anda nsiɣ ad yali wass
Lezzayer ad d-tefju fell-as
S webrid n lehna
Filḥel rrṣaṣ fiḥel
S webrid n lehna
Filḥel rrṣaṣ fiḥel
S webrid n lehna


Espace commentaires... ajouter le votre