Idir

Artiste / groupe : Idir
Genre : kabyle
Vrai nom : Hamid CHERIET

Paroles : Mimmi / Idir     Ajoutées par : caghiles3

MIMMI - Mon Petit : IDIR

A tiṭ-iw zuzzer lehna fell-as
Ad imγur ad icbu tanda-s
Ad tt-iḥerz ad tt-iṣun ad tt-iḥud ad tt-iḥun
Ad yili ger watmas

Γas ma nerr-ak lemleḥ s uyeffus
Taftilt-ik a mmi lebda ur tettnus
Tazmert-ik d afus-ik
Ara i k-issiwḍen γer lebγi-k
Lay lalay lalaaaaa

A mimmi a mimmi
D lfeṭṭa ireqqen Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allen

Γas ma nerr-ak lemleḥ s uẓelmaḍ
Yir tiṭ ad truḥ akkin  s agwemmaḍ
Lemleḥ teṭṭerḍeq Yir tiṭ tγerreq
Γerreb neγ cerreq

Mimmi mimmi d sser n dunnit
Mimmi ad imeslay s teqbaylit
Ad tt-icnu ad tt-icḍeḥ
Ad tt-yaru ad tt-icbeḥ
Lay lay la laaaa


(Musique )

At aya mmi  Simmal ittnerni (2)
Ad yuγal seg wid Ikkaten uzzal
Ad t-ḥemlen medden
Ad yili d argaz n wawal
Ay aggur, s tafat-ik ara isbur
Ay itri, mel-as abrid ilhan at-yawi


Lay lay lay laaaaa

Mimmi d sser n dunnit
Mimmi ad imeslay s teqbaylit
Ad tt-icnu ad tt-icḍeḥ
Ad tt-yaru ad tt-icbeḥ
Lay lay lay laaaaa

A mimmi a mimmi
A leḥrir deg ifassen Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allen

Mimmi a mimmi
Lewqama deg ifassen
Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allenEspace commentaires... ajouter le votre