Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Aɣrib / Matoub Lounes     Ajoutées par : b_music

Kecmeɣ di ssuq n tlufa
Qḍiɣ-d leqsabi n lmeḥna
Seg-sent hemmjeɣ kullas
F wul-iw ur tnuqel ccetwa
Lebreq ṛṛεud d usigna
Rniɣ ṭṭlam timḍellas
Lmutt fell-i ur d-tnuda
If-it lemmer i d-testeqsa
At-tɣum leεyub-iw meṛṛa
Imi seg-i fukent tissas

Wiss ma d aɣrib ara mmteɣ
Neɣ yibbwass ad uɣaleɣ
S akal i diyi-d-yessekren
Leḥbab ukud tturareɣ
Deg uɣebbaṛ ukkud mṛaṛɣeɣ
Wissen kan m’ad i-εeqlen
Ma t-taqcict nni kellxeɣ
Asmi s-nniɣ a kem-aɣeɣ
Taggara hujreɣ
Ay hujṛeɣ rewleɣ
Amek ara tt-qablent wallen

Tseḥḥer-iyi lɣerba mm leqwas
S uḍar-iw εefseɣ tissas
Di taddart rẓag yisem-iw
Ğğiɣ lalla-s n tullas
Di tala, reggment-ett, tizzya-s
Bbwiɣ ddnub i yiri-w
Ay afrux f ṭṭaq bedd-as
Γef wucmit i yi-icban hedṛ-as
Fell-i ar teqḍeε
Ar teqḍeε layas
At-tezweğ d win xiṛ-iw

At-textiṛ aqcic yeɣran
Aneεmar i ten-ijemmεen
Mačči am nek mu yefla lğib
Bezzaf yettazzal lawan
Aṭṭan n temẓi d ussan
Ddwa-s bnadem ur t-yeksib
Nek dayen yečča-yi zzman
S ufus i d-uğğweɣ qeḍran
Ḍliɣ-t i wudem-iw
Ay i wudem-iw yuzzan
Ur d-yegri deg jifeṛ-iw weḥbib
Wiss ma d aɣrib ara mmteɣ

Espace commentaires... ajouter le votre