Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Aɣrib Ul-iw meskin ihujer / Matoub Lounes     Ajoutées par : b_music

Mačči seg wul i kem-ǧǧiɣ
Imi ur d am-n-rriɣ
Leǧwab ɣef tebrat-inem
Ḥeḍren leḥbab mi i ɣliɣ
Assen mi tt-ɣriɣ
Rḥan-iyi lehḍur-inem
Kerheɣ lektiba ad tt-waliɣ
D leqlam bḍiɣ
Aẓar izdeɣ-it ssem

Yeḥzen lemri ideg i muqleɣ
Asmi i kem-ctaqeɣ
Udem-iw rẓag i tmuɣli
Am uẓegḍuf i uɣaleɣ
Σerqeɣ i wid sneɣ
Qqaren-d ma d keččini
Ṣṣber ay axxam ideg i luleɣ
Am wass-a ad n-aseɣ
D lmektub ad ɣ-d-iwali

***********************

Ul-iw meskin ihujer
Icerreg lebḥer
Kul aṭṭan yezdel fell-as
Yuɣal sellaw seg uḥebber
Aṭas i yeṣṣber
Γef tin εzizen fell-as
Yecfa asmi akken i s-d-yeṭaxer
Tebɣa ad t-id-teḍfer
Teẓra lɣerba d m txidas
Mi meqqreḍ ad k-id-tdeqqer
Temẓi-k ad tt-tenker
Ad k-d-teḍleq mebla tuɣmas

D lɣerba i d iyi-kelxen
D temẓi-w yeccḍen
Asmi tt-id-teqsed taluft
Imal wul s anda nniḍen
Yettu i ṣaṛen
D ttin akken yeǧǧa di tmurt
Meskint fell-as i terhen
Lxiq d leḥzen
Tεemmed i temẓi-s ad tfut
Leεwam ad ttemseḍfaren
Qqnent-iyi wallen
Ttuɣ ɣurreɣ-d tameṭṭut

Tεemdeḍ i rregmat irkul
Tekniḍ-as i ddel
Yessefsi ssem ɣef temẓi-m
S ugudu beddleɣ laṣel
Yeffeɣ-iyi leεqel
Rehneɣ ula d amur-im
Σecra snin tisin tebṭel
Aḍar-iw yenfel
Regment-kem tezyiwin-im
Ass-a lḥif yeččur sḍel
Azekka ad d-yenɣel
Ad tbin taḍsa s udem-im

Yiwen wass uqbel lεica
Ad n-beddeɣ s teḍsa
Ad am-kkseɣ ineẓman
Ad n-afeɣ teεmer lǧamaε
Wa ad yeqqar i wa
Ma d flan i d-yennulfan
Mi ḥeqqen akk d nekk aya
Yak ur jaḥeɣ ara
Ad tebdu taḍsa n wuglan
Iḍelli heddren merra
Qqaren-as d cmata
Isellem ula deg yimawlan

Ur yessakad ḥedd taεrurt-is
Yettwali lǧar-is
Iɣil leεyub-is ṣren
Ur ilehhu d ccɣel-is
Ad yezyen yisem-is
Yettṣeggid wid i t-yifen
Tineggura ɣer yixef-is
Mi i yerreẓ yiccew-is
D ndama ad t-id-iṣaḥen
Ad yettɣeẓẓiẓ accaren-is
Mi ara ad iẓer lḥeqq-is
Wwin-as-t wid yeṭṭurcen


Espace commentaires... ajouter le votre