Si Moh

Artiste / groupe : Si Moh
Genre : kabyle
Vrai nom : Mohamed AHMANE
Naissance le : 13/05/1959

Paroles : Ini-d aḥlil / Si Moh     Ajoutées par : mohouvouj

La nettcuddu agu s waḍu
Deg ubeḥri nebda aɛemmar
A wi ssexdmen aqerru
Ad iẓerr am akken i ttenẓar
Beddel lbus, beddel lǧetta
Deg yiman-ik ur ttɣim
Terreḍ iman-ik d netta
Ad teẓreḍ amek i nettxemmim

Nekkat aḍu s uɛekkaz
Neqqar-as ad d-nerr ttar
D yixef nerwa am-barrez
Am ttif akka wala kter
Ur tezmireḍ a kra ad t-xedmeḍ
Qebleɣ aya dayagi
Ini-d aḥlil tessusmeḍ
Tiniḍ-d aḥlil a wagi

Ur kkateɣ deg wuḥcayci
Ur ttlummuɣ win isekren
Ur kketeɣ deg lɣaci
Kul wa i teddu akken yessen
Si mkul abrid yettawi
Iberdan mačči yiwen
Qqar-d aḥlil a wagi
Ur yuksan ḥedd i t-yuɣen

Awi-d kra n ccufa
Aha san ! Siɣzef, siwzil
Zegged i ta, sneɣs-as i ta
Sali subb, meyyez ktil
Recdeɣ-k kečč meyyez aḥkem
S lḥeqq yekmeln ur yenqis
Aha san ! Fessel-itt gzem
Tawiḍ-d sswab, rrwaḥ qis

Tamselt amek ara tettwaḥkem
Amek ara yeffeɣ lḥekm-is
Wa yesɛa lḥeqq wa yeḍlem
Wa meɛdur wa d lḥeqq-is
Ur tezmireḍ kra ad t-xedmeḍ
Qbel-it akka d-ayagi
Ini-d aḥlil tessusmeḍ
Tiniḍ-d aḥlil a wagi

Espace commentaires... ajouter le votre