Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : Aɛessas n tala / Slimane Azem     Ajoutées par : samimag

Ay aɛessas n tala
Aqli-iyi deg-yir ḥala
Ul-iw imenna-d tamurt
Ẓẓher-iw yenna-d ala

A tala urgaɣ aman-im
Deg-nebdu d isemmaḍen
Ttwaliɣ di lexyal-im
Acercur ger yeblaḍen
Aqli ɣerqeɣ di ttexmim
Tasa akk d wul caḍen

Urgaɣ amzun di tefsut
Tala teččur d lxalat
S leḥcic tezzegzew tmurt
Tala teččur d lxalat
Amzun la kerrzeɣ taɣzut
Awi-d aɣrum d tazart

Γas ini d tidett xaqeɣ
Aqli-yi ctaqeɣ ad zhuɣ
Di leɛqel-iw ssexdameɣ
Acuɣer ttɛebbiɣ rennuɣ
Ufiɣ d ṣṣber i xtareɣ
Ad rrẓeɣ wala ad knuɣ

Llan wigad yenṭerren
Ula d lheḍra ulac
Rɣan ɣer daxel ṣebren
Ulawen nnsen di leɣcac
Yenza lḥeqq s yedrimen
Cfut fellas ay arrac

A tala acuɣer i kem-urgaɣ
Axaṭer ɛẓizeḍ g ul-iw
D ameẓyan i kem-furqeɣ
Di leɣerba i g-cab yixf-iw
Nek meqqer la d-qqareɣ
Ayen yellan deg ul-iw

Akkagi i tfukk targit
Γef tala n taddart nneɣ
Mkul ass yesɛa tameddit
Rebbi akken i yebɣa ad teffeɣ
Mi d-ukiɣ kulci ulac-it
Yebɛed wansi i d-uɣaleɣ!


Espace commentaires... ajouter le votre
rimkabylka : 25-05-2014
je pense ya une erreur au 2eme couplet

Awi-d aɣrum d tazart (il dit aɛwin pas awi-d)