Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : Aḥitiw d twekka / Slimane Azem     Ajoutées par : samimagCfiɣ yibbwas di lexrif
Walaɣ kra g-gemdanen
Msetbaɛen rrif rrif
Iɣunam deg fassen nnsen
Γilleɣ ttektilin asif
Ziɣ d lḥut i ttseggiḍen

La sseḥsabeɣ di lmux-iw
Ufiɣ kluci deg-s ixleḍ
Sliɣ i ssut deg meẓẓuɣen-iw
Awal iǧaweb-d wayeḍ
Yenna-yas yiwen uḥitiw
I twekka ansi d-truḥeḍ

Tawekka la tettergigi
Di lmut-is la tettraǧu
Tenna-yas : “ ruḥ beɛɛed-iyi
Nekki deg-i daɛwessu
Ma yella teččiḍ-iyi
Ula d keč ar dak-terṣu!”

Yenna-yas: “ nek ad kem-ččeɣ
Ad tsafreḍ mebɣir aɛwin
Nekni akka di lḥuma nneɣ
Ad nɛic s lqedra n weḥnin
Kullas lmektub nneɣ
D aman i t-id-yettawin”

Tenna-yas: “ma tḥesseḍ-iyi-d
A k-neṣḥeɣ m'ad-i-tamneḍ
Nekkini ceyyɛen-iyi-d
Yessi ara tettwiṭṭfeḍ
Di tṣennart cudden-iyi-d
Mi y-teččiḍ ad tenneččeḍ!”


Aḥitiw yezzi iḍewwer
Icumm la tettraḥ lmut
Yetḥeyyer yebɣa ad iẓer
Ma ifukk di ddunit lqut
“Lerzaq yak yellan di lberr
Amek alammma glan s lḥut?!”

Tǧaweb-it-id twekka
Tenna-yas: “ Fukken lehdur,
Di ddunit si zik akka
Siwa tiḥila d ẓẓur
Am assa am uzekka
D bunadem i d bu-leɣrur”

D tamachutt d lmeɛna
Γef twekka akk d lḥut
D acu i d ssebba n lmeḥna
Tekka-d si mmi-s n tmeṭṭut
S tḥila akk d ṣṣenɛa
Yettawi yides lmut


Espace commentaires... ajouter le votre