Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : Tabratt / Slimane Azem     Ajoutées par : mohouvouj

Ceyyεen-aɣ-d lkaɣeḍ
Γriɣ-t-id mi akken i d-yewweḍ
Ḥess-as d acu la d-yeqqar
La yeqqar tura tmeqqreḍ
Berka dayen tessawḍeḍ
Ccib deg yixef-ik yeḍher
Mi iruḥ yiwen, ad d-yas wayeḍ
Ma yella telliḍ zeddigeḍ
Zzman ad k-id-ifekker

Wissen ma ad d-yili lemtel-ik
I izemren ad yeṭṭef amkan-ik
Ara ixedmen s wul-is
Kečč tesεeddaḍ ussan-ik
Tettεettibeḍ tarwiḥt-ik
Teǧǧiḍ-d lebni si llsas-is
Γas ad zuxxen s yisem-ik
Γef lhedra n tmurt-ik
I d-teǧǧiḍ tesεa amkan-is

Ass-a bqaεlaxir ad nruḥ
Meqqer-it ad yesteεfu rruḥ
Rebbi yeẓra-d ulawen
Lliɣ d aqcic d amecṭuḥ
Bennuɣ kan ciṭuḥ ciṭuḥ
Ssawḍeɣ lebni d asawen
Leɣna-nneɣ εzizen am rruḥ
Nessuli-tt tewweḍ ɣer sḍuḥ
Almi ttasmen yeεdawen

Asmi akken i nebda leɣna
Nekni d acu i d-nmenna
Ad d-neǧǧ later ɣer deffir
S teqbaylit i nenna
Γur Rebbi i nεenna
Ssut n idurar ad yefrir
Ma d ass-agi sseḥḥa d lehna
Aql-aɣ newwi yes-s ccna
Di tegnaw la yettferfir

Kul yiwen d akken yenjem
Akka am Sliman Σazem
Am netta ur d-ttlalen ara
Wi yeslan i ssut-is yewhem
Menwala ad at-yefhem
D yiwen seg yimezwura
Ay arrac ad ɣ-tεahdem
Ma neǧǧa-yawen-d ma ad tkemmlem
Amzun ur nettɣab ara
Ay arrac ad ɣ-tεahdem
Neǧǧa-yawen-d ma ad tkemmlem
Amzun ur nettɣab ara

Daɣen ccix Lḥesnawi
Yella d aqdim d ahwawi
Ay d-teǧǧiḍ a Σemrawa
Taswiεt mi ara tt-id-yawi
S leɣna-nni ur neṛwi
I win ixaqen d ddwa
Γur Rebbi nketter ddεawi
Ad yeεfu i Ubǧawi
Ccix Zerruq Σellawa

Mazal la d-ttḍaharen
Tura widak meẓẓiyen
Ara ikemmlen lǧerra
Fiḥel ad d-nini ismawen
Lketra deg-sen ttwasnen
D wid-nni d-yeǧǧa Ǧreǧra
Mačči sin mačči yiwen
Mi ara bdun ad tcewwiqen
Am yefrax ɣef ttejra

Espace commentaires... ajouter le votre