Slimane Azem

Artiste / groupe : Slimane Azem
Genre : kabyle

Paroles : Zzux zzux d lmecmel / Slimane Azem     Ajoutées par : samimag
Zzux zzux d lmecmel
Ttalasen deg-s akk leǧnas
Γur medden merra yeshel
Menwala ad izux ayla-s
Zzux d lheḍra baṭel
Ulac fellas lexlaṣ


Helken-aɣ imessasen
Neḥṣel garasen
Nettxelliṣ ayen ur nexdim

Kul-yum nemmal-asen
Gguman ad d-ḥessen
Weṣṣi-ten, hḍer neɣ qim!

D zzux i geqwan deg-sen
La qqaren akk nessen
Sebḥanek a Llah lɛaḍim


D acu n tmara i ten-yerran
Lɛibad ur nemɛan
Ttzuxxun ur zmiren

Ad tili lḥaǧa i ten-ixḍan
Γer medden i tt-slan
Ad as-ɛawden ad tt-mettlen

Walfen jemmɛen iɣsan
Mi sen-ɛawden wwan
Amzun d nitni i d-inefqen


Aqlaɣ tura nebbeḥbeḥ
Neɛya deg meddeḥ
D at zzux ara yehḍren

I ɣ-tt-iṭeyyren d lǧayeḥ
I uderɣal i g-ceṭṭeḥ
Iɣill d netta ay d-iḥerren

Am assa ad d-yeḍher ṣṣeḥ
Kulci ad d-yefḍeḥ
Ad d-banen widen iẓewren


Bexlaf w'illan deg-uẓekka
Isenned yettekka
I g-hennan seg yir lehḍur

Nuhem tura amek akka
Tbeddel ssekka
A fellɣ cehhden s ẓẓur

Aqlaɣ nessusem berka
Ula i d-neḥka
Nettraǧu ad d-ḍehren lumur

Espace commentaires... ajouter le votre